ค้นหาจากรหัสกองทุน

TW-BAL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์

Performance

(TW-BAL)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.75%ดี
1.32%
6M
7.63%
1Y
11.87%ดี
9.44%
3Y (annualized)
0.44%
5Y (annualized)
3.22%ดี
2.94%
10Y (annualized)
4.59%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.06ดี
1.03
3Y (annualized)
0.00
5Y (annualized)
0.27ดี
0.24
10Y (annualized)
0.31

13 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY