ค้นหาจากรหัสกองทุน

TW-E70

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.45%
3M
15.88%
6M
8.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 1, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14,714,880.77 บาท
FINNOMENA MONEY