ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBEQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(UOBEQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.41%ดี
6.89%
6M
1.17%ดี
2.65%
1Y
-7.67%
3Y (annualized)
-4.04%ดี
-4.96%
5Y (annualized)
2.41%
10Y (annualized)
5.43%ดี
5.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.30
3Y (annualized)
-0.26ดี
-0.27
5Y (annualized)
0.09
10Y (annualized)
0.29ดี
0.28

04 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY