ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

Performance

(UOBLTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
24.50%
1Y
26.04%
3Y (annualized)
-2.53%
5Y (annualized)
3.75%
10Y (annualized)
6.65%ดี
6.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.51%
3Y (annualized)
20.06%ดี
19.78%
5Y (annualized)
16.38%ดี
16.44%
10Y (annualized)
16.10%ดี
16.17%

07 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY