ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย

Performance

(UOBSA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.50%
6M
-1.64%
1Y
27.77%
3Y (annualized)
7.89%
5Y (annualized)
9.34%ดี
8.15%
10Y (annualized)
4.27%ดี
4.60%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.74%ดี
14.90%
3Y (annualized)
18.54%
5Y (annualized)
15.74%
10Y (annualized)
16.01%

04 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY