ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBSD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี

ผลตอบแทน
0.35%
3M
0.67%
6M
1.17%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 10, 06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,727,074,630.44 บาท