กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ASIA-B

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.14%
3M
-2.51%
6M
-8.59%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้เอเชีย ที่ออกขายในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหลัก พร้อมด้วยนโยบายการลงทุนแบบ Active เพื่อแสวงหาโอกาสสร้างผลตอบแทนอยู่เสมอ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 พ.ค. 45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
76,742,786.3 บาท