ค้นหาจากรหัสกองทุน
UGIS-N
KFSINCFX-A
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y

ผลตอบแทน

การปันผลล่าสุด

วันที่ปันผล
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงิน(บาท)