ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
AFMOAT-HA
MEGA10-A
KFUS-A
SCBNEXT(A)
SCBRS2000(A)
ASP-USSMALL
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Finnomena 3D Diagram
  
AFMOAT-HA
  
MEGA10-A
  
KFUS-A
  
SCBNEXT(A)
  
SCBRS2000(A)
  
ASP-USSMALL

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย