ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
KT-SET50-A
T-SET50Acc
K-SET50
SCBSET50
PRINCIPAL SET50-A
TMB50
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
FINNOMENA 3D Diagram
  
KT-SET50-A
  
T-SET50Acc
  
K-SET50
  
SCBSET50
  
PRINCIPAL SET50-A
  
TMB50

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย