สร้างผลลัพธ์องค์กรในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา Apple

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาหุ้น Apple ได้มีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์โลก

โดย ทิม คุ๊ก CEO ได้ออกมาบอกกับพนักงานว่า “แม้ว่าพวกเราจะกำลังภาคภูมิใจกับความสำเร็จนี้ แต่มันก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุด”

วิธีคิดที่ Tim Cook บอกในบทความนี้มีหลักคิดเดียวกับ OKR (Objectives & Key Results) ที่เป็นหลักการกำหนด Key Metrics ขององค์กรแบบเดียวกับที่ Google ใช้ คือให้มองดังนี้

1. เป้าหมาย (Objective)

แทนที่จะกำหนดเป้าหมายขององค์กรเป็นเรื่องรายได้ ยอดขาย หรือกำไร การตั้งเป้าหมายตามแนวคิด OKR ควรตั้งเป้าหมายเป็น “คุณค่า (Value)” ที่ผลิตภัณฑ์ และบริการพยายามจะส่งมอบให้กับผู้บริโภค คือเป้าระยะไกลขององค์กรว่าพยายามจะทำสิ่งใดให้สำเร็จ เป้าหมายในที่นี้คือองค์กรอยากเห็นตัวเองเป็นอะไร (What) ในระยะยาวนั่นเอง

ซึ่งกรณีของ Apple เป้าหมายนั้นชัดเจนมากคือการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็น 1 ในใจผู้บริโภคทั่วโลก

2. ผลลัพธ์ (Key Results)

ในที่นี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ซะทีเดียว แต่หมายถึง หนทาง (How) ที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ ผลลัพธ์ที่ดีควรจะวัดได้เป็นตัวเลข (แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปถ้าเป็นเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ) ผลลัพธ์หรือ Key Results ในที่นี้แท้จริงแล้วคือการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานของบริษํท

ตัวอย่างผลลัพธ์ในกรณีของ APPLE คือการที่พนักงานต้องร่วมกันทำสำหรับ APPLE ก็คือการสร้าง, พัฒนา และทำการตลาด Product และ Services คูล ๆ อย่าง iPhone, iPad, Mac, Apple Music, App Store เป็นต้น

การกำหนด Key Results เป็นกุญแจสำคัญมากในการกำหนดทิศทางของบริษัท จุดที่ต้องระวังคือควรกำหนด Key Results เป็นสิ่งที่ทีมสามารถทำได้จริง ในระยะเวลาที่กำหนด และวัดได้จริง เช่น จำนวน Campaign ที่จะ launch, timeline ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาด

โดยทั่วไปการกำหนด Key Results จะมีทั้งระยะยาวเช่น 3-5 ปี และมีการกำหนดเป็นรายไตรมาสประกอบไปด้วย และเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทควรติดตามอย่างใกล้ชิด

จุดที่ต้องระวังคือ ไม่ควรกำหนด Key Results เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ยอดขาย หรือกำไร เพราะยอดขายจริง ๆ แล้วคือผลพลอยได้ของกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกต้อง

3. ผลพลอยได้ (By-Product)

เมื่อองค์กรสามารถสร้างผลลัพธ์ (Key Results)ได้สำเร็จ อย่างกรณีของ APPLE ก็คือการสร้างนวัตกรรม เช่น iPod iPhone Mac ที่ถูกใจคนทั้งโลกบรรลุตามเป้าหมาย (Objectives) ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือรายได้ และกำไรที่เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มูลค่ากิจการของ APPLE สร้างประวัติศาสตร์ทะลุ 1 ล้านล้านเหรียญในที่สุด

สรุป กิจการทั่ว ๆ ไป เอารายได้ กำไรเป็นเป้าหมาย และคิดว่าต้องทำอย่างไรจึงจะได้กำไรอย่างที่ตั้งเป้า แต่กิจการที่ยิ่งใหญ่เอาคุณค่าที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเป็นเป้าหมาย และคิดว่าต้องทำอย่างไรจึงจะส่งมอบคุณค่านั้นได้สำเร็จ และผลพลอยได้ทางการเงินจะกลับมาหาเองในที่สุด

ที่มาบทความ: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645244

สร้างผลลัพธ์องค์กรในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา Apple

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ