‘ARROW’ ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่

การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีองค์กรที่มีส่วนผสมของคนรุ่นใหม่ที่มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เช่นการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาใหม่ ๆ การออกแบบ User Experience / User Interface รวมไปถึงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science) การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เช่นกัน โดยในวันนี้ผู้เขียนจะขอแชร์ Core Value หรือคุณค่าที่ยึดถือ ของ FINNOMENA ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้เขียนทำงานอยู่ในปัจจุบัน

FINNOMENA เป็นบริษัท FinTech Company คือมีทั้งความเป็นกลุ่มพลังการเงินบวกกับเทคโนโลยี โดยทรัพยากรทั้งหมดในบริษัท ฯ มีครึ่งต่อครึ่ง ระหว่างบุคลากรด้านไอทีและด้านการเงิน โดยหัวใจในการบริหารองค์กรคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือการสร้าง Core Value ซึ่ง FINNOMENA ใช้ตัวอักษร 5 ตัวผสมกันออกมาเป็นคำว่า “ARROW”

A มาจากคำว่า อะมีบา – Amoeba 

หมายความว่าในองค์กรสมัยใหม่ คนคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องทำงานเพียงอย่างเดียวหรือหน้าที่เดียว ซึ่งระบบนี้ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Holacracy เป็นลักษณะการทำงานที่บุคลากรหนึ่งคนสามารถที่จะเลือกทำหรืออยู่ในหลายโปรเจคหลายทีมงานได้ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่มาก เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เก่ง ๆ มาก ดังนั้นการที่จะให้พวกเขาทำอะไรเพียงอย่างเดียว ซ้ำ ๆ ไปมา พวกเขาก็เบื่อ ก็ให้พวกเขาทำหลายอย่างได้พร้อม ๆ กัน

R 2 ตัวเป็นเรื่องของ Relationship และ Reality 

คือการที่พนักงานออกจากบ้านมาทำงานที่ออฟฟิศ บรรยากาศคือทุกคนจะรู้สึกสนุก มาทำงานด้วยความมี Passion เพราะต่างมีความสัมพันธ์หรือ Relationship ที่แข็งแรงต่อกัน คือ Work hard play hard แต่ก็ยึดมั่นในความเป็นจริงด้วย กล่าวคือเวลาที่นักลงทุนพอใจหรือไม่พอใจ ต้องเก็บรับ Feedback ทั้งหมดมาเพื่อพัฒนาปรับปรุง เวลาทำงานต้องกล้าพูดคุยกันตรง ๆ ว่าคุณภาพถึงมาตรฐานหรือไม่ งานส่งทันเวลาหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ต้องกล้าสื่อสารกันตรง ๆ แต่ก็ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ด้วยในเวลาเดียวกัน

O คือ OKR คือ Objective and Key Result 

ที่นี่ไม่ได้ใช้ KPI เป็นตัวหลักในการบริหารงาน แต่ใช้ OKR ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีจุดเริ่มต้นจากบริษัท Intel ในสหรัฐฯ แต่ตอนหลังที่โด่งดังขึ้นมากคือเมื่อ Google นำ OKR มาประยุกต์ใช้ การใช้ OKR ให้เป็นจะมีส่วนทำให้มีแรงผลักดันสู่เป้าหมายที่สูงมาก นอกเหนือจากว่าคนคนหนึ่งทำได้หลายอย่างแล้ว เป้าหมายที่ทำก็ต้องมีความชัดเจนมากว่าจะต้องทำอะไร

สุดท้ายตัว W คือการส่งมอบความ WOW

คือ DNA ของ FINNOMENA หากคุณเป็นแผนก People หรือ HR คุณต้อง deliver WOW ให้พนักงาน หากคุณทำงานในแผนก Operation คุณต้อง deliver WOW ให้ทีมดูแลลูกค้า ถ้าคุณเป็น Investment Team วิเคราะห์การลงทุน คุณต้อง deliver WOW คือผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมให้นักลงทุน คำว่า WOW คือทำให้ดีกว่าที่คาด ทำอะไรก็ตามตั้งใจทำให้ดีกว่าที่คาด แม้กระทั่งการดูแลกันภายในออฟฟิศ การทำให้คนรู้สึกดี เป็นหนึ่งในแก่นของเราในการส่งมอบสินค้าและบริการ ซึ่งเราพยายามที่จะเน้นให้มาในทิศทางแบบนี้

Core Value ถึงที่สุดแล้วต้องไม่ใช่สิ่งที่คนท่องจำได้ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในคนทุกคนโดยไม่รู้ตัว คือเป็นเรื่องที่ต้องมีการเติมเข้าไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่มานั่งถามกันอยู่ร่ำไปและมาท่องให้ฟังกัน แต่เป็นสิ่งที่ซึมเข้ามาในตัวเอง นี่เป็นเรื่องการสร้างองค์กรที่สำคัญ

ท่านที่สนใจชีวิตการทำงานของชาวฟินโนมีนา สามารถบล็อกที่ทีมงานเขียนไว้เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.finnomena.com/

ที่มาบทความ: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645352

‘ARROW’ ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่

10000 FINT