FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy

FundTalk Contrarian Call  แนะนำเข้าลงทุนในหุ้น Clean Energy กองทุน PRINCIPAL GCLEAN-A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาลง พร้อมแนะนำสับเปลี่ยนออกกองทุน TISCOHD-A หลัง Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง

คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดที่ระดับ 5.25%- 5.5% พร้อมเปิดเผยคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) บ่งชี้ถึงสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ FundTalk มีมุมมองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาด (Clean Energy) จะมีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีหาก Fed ลดดอกเบี้ย 

ค้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ ผ่านตลาดหุ้นกลุ่ม Clean Energy

3 เหตุผลหลักที่ทำไมหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดจะกลับมาโดย Fidelity

  1. Rate Cycle Turning: หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยสูง เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลคงที่คล้ายตราสารหนี้ ซึ่งหาก Yield ลง กลุ่มนี้จะให้ผลตอบแทนโดดเด่น
  2. IRA Clarity: บริษัทเริ่มปรับตัวเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก IRA เช่น tax credit แต่มีความเสี่ยงหาก Donald Trump ชนะเลือกตั้งสหรัฐฯ 
  3. Supply Chain Normalization: การปรับสมดุลของ Supply Chain จะเสร็จสิ้นในกลางปี 2024 แต่กลุ่มต้นน้ำจะใช้เวลาถึงปี 2025 

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean EnergyS&P Global Clean Energy Index
Source: Bloomberg as of 21/03/2024

หุ้นกลุ่ม Clean Energy มีแนวโน้มที่ Earnings จะโดดเด่นใน 2 ปี ข้างหน้า โดย EPS คาดว่าจะเติบโต 39.40% ในปี 2025 และ 19.24% ในปี 2026 ขณะที่ P/E อยู่ที่ระดับประมาณ 18 เท่า ซึ่งต่ำกว่า S&P 500 index จึงอยู่ในระดับที่ถูก เนื่องจากราคาที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลง จากดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น

iShares Global Clean Energy (INRG) – Top 10 Holdings

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean EnergySource: iShares Global Clean Energy (INRG) as of 16/03/2024

หน้าพอร์ตของกองทุนแม่ของ iShares Global Clean Energy (INRG) ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ PRINCIPAL GCLEAN-A ประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มผู้ผลิตพลังงานทางเลือก, Utilities, Industrial, และ Information Technology โดยเน้นการลงทุนในประเทศสหรัฐฯ จีน และเดนมาร์ก

โดยถ้าหากพิจารณาราคา INRG จะพบว่า ราคาจะปรับตัวขึ้น เมื่อ Bond yield อยู่ในทิศทางลดลง ในขณะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาจะปรับตัวลดลงมา ดังนั้นเมื่อ Fed มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Clean Energy

FundTalk Call โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energyกราฟราคา PRINCIPAL GCLEAN
Source: FINNOMENA Funds as of 21/03/2024

FundTalk มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม Clean Energy จึงแนะนำลงทุนในกองทุน PRINCIPAL GCLEAN-A ซึ่งลงทุนใน iShares Global Clean Energy

นอกจากนี้ FundTalk แนะนำสับเปลี่ยนออกกองทุน TISCOHD-A ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เนื่องจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องอาจกดดันต่อตลาดหุ้นไทย  ดังนั้นควรเลือกสินทรัพย์อื่นที่มีความน่าสนใจมากกว่า 

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/
จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เปิดโหมด Risk-On!