FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index

FundTalk Contrarian Call แนะนำเข้าลงทุน US Aggregate Bond Fund แบบ Unhedged เนื่องจากโลกเข้าสู่ยุคดอกเบี้ยขาลง หลัง ECB มีมติลดอัตราดอกเบี้ย

The Contrarian View มิถุนายน 2024

  1. ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 3.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้ (6 มิ.ย.) ส่งผลให้สร้าง sentiment ดอกเบี้ยขาลงต่อภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก
  2. คาดเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะไม่เป็นข่าวร้าย คือไม่เกิน 0.3% เนื่องจากแนวโน้มค่าเช่าที่อยู่อาศัย และราคาน้ำมันปรับตัวลดลง
  3. คาดคณะกรรมการ FED Meetings จะยังคงมุมมอง “มีการลดดอกเบี้ยในปีนี้” โดย dot plot จะสะท้อนการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้ง

ค่าเงินยูโรไม่ได้อ่อนค่าภายหลัง ECB Cut Rate

FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index

Source: TradingView as of 07/06/2024

หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติลดอัตราดอกเบี้ย แต่ค่าเงินยูโรไม่ได้อ่อนค่าลง จึงแนะนำขายทำกำไร Euro Stoxx 600 ที่ระดับ All-Time-High

ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ ปรับตัวลงแรง และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า

Bond Yield สหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับที่น่าสน แม้ Bond Yield อายุ 10 ปี และ 2 ปี เริ่มปรับตัวลดลงในช่วง 1 เดือนที่ผ่าน แต่ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับต้นปี 2024 

ดัชนีราคาตราสารหนี้สหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index

Source: TradingView as of 07/06/2024

ราคาของ iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF เมื่อต้นปี 2024 จาก 99 ลงมาเหลือ 95 และตอนนี้ Rebound กลับมาที่ 97 และเชื่อว่าเมื่อโลกเข้าสู่ดอกเบี้ยขาลง จะส่งผลให้ U.S. Aggregate Bond Index ทำผลตอบแทนได้ดีขึ้น  

FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index

Source: TradingView as of 07/06/2024

นอกจากนี้ U.S. Aggregate Bond Index ยังมี room ให้ฟื้นตัวอีกมาก โดยดัชนีปรับตัวลงมาจาก 120 สู่ระดับต่ำสุดที่ 92 และเพิ่งปรับตัวขึ้นมาที่ 97 จึงมองว่าเป็นการลงทุนที่ Downside ไม่เยอะมาก เนื่องจากตราสารหนี้ไม่ผันผวนแรง

FundTalk เชื่อว่าเมื่อโลกเข้าสู่ดอกเบี้ยขาลง จึงแนะนำกองทุน MUBONDUH-A ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund 

โอกาสเข้าลงทุน MUBONDUH-A

MUBONDUH-A เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund ที่มี Duration ประมาณ 6 ปี โดยมีนโยบายการลงทุนแบบ Active ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี U.S. Aggregate Bond Index ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายไม่ป้องกันความเสี่ยง

กองทุนแนะ FundTalk Contrarian Calls อัปเดตล่าสุด 7 มิถุนายน 2024

FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/

จัดทำโดยบลป. เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299