เพิ่มเติมโดย Finnomena Admin

 

ข้อมูลจาก

https://www.finnomena.com/fundtalk/20-investment-application/

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641425

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ