Nextgen Fund Manager: ก้าวต่อไปของผู้จัดการกองทุน ท่ามกลางการมาของ AI

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนอันเป็นผลจาก Digital Disruption กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการบริหารกองทุน การแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ และ Machine Learning กำลังปฏิวัติกระบวนการทำงานและบทบาทหน้าที่ของงาน แล้วทักษะอะไรคือสิ่งที่ต้องมีในผู้จัดการกองทุนในยุคนี้ ผมมีโอกาสได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Nextgen Fund Manager” จัดโดย Bloomberg และขอนำเนื้อหาในการเสวนามาร่วมแชร์ผ่านบทความนี้ครับ

นักลงทุนยุคมิลเลนเนียล

กลุ่มมิลเลนเนียล หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 1980 – 2003 กำลังก้าวเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน และกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักของโลก คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรโลก และจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีบทบาทมากใน 10 – 20 ปีข้างหน้า พฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ชอบใช้ RM หรือผู้ดูแลส่วนบุคคล ก็เริ่มหันมาลงทุนแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางอินเตอร์เนทเองมากขึ้น จากเดิมที่ตัดสินใจลงทุนโดยอิงบทวิเคราะห์วิจัย ก็เปลี่ยนมาเป็นการตัดสินใจตาม Influencerในโลกออนไลน์ที่ตัวเองชื่นชอบ

เรากำลังเข้าสู่โลกของ Crowdsourcing คือการตัดใจลงทุนจะเกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนท่องไปในโลกอินเตอร์เนทเพื่อศึกษาข้อมูล และการตัดสินใจเกิดขึ้นร่วมกันในโลกออนไลน์ โดยเหล่า Influencer นี้เองที่เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่ Brand ของสถาบันการเงินที่ต้องดูใหญ่โต มั่นคงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป

Machine Learning Fund Manager

ไม่ต่างจากการที่เราเห็นการต่อสู้ระหว่าง AI กับมนุษย์ในสังเวียนต่าง ๆ ตั้งแต่รถไร้คนขับ การเล่นหมากล้อม การเล่นเกม E-Sport วันนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั่วโลกเริ่มที่จะว่าจ้าง Data Scientist มาทำโมเดลตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ มากขึ้น เริ่มมีหลายกองทุน และกลยุทธ์การลงทุนใหม่ ๆ ที่ใช้ Machine Learning Model ในการตัดสินใจมากขึ้น

จากเดิมที่แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ราคาหุ้น ราคาพันธบัตร ใช้พื้นฐานของเศรษฐมิติ ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็น Machine Learning และ Deep Learning Model จากเดิมที่ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์คือตัวเลขเศรษฐกิจ ก็เริ่มมีการใช้ข้อมูลทางเลือก (Alternative Data) เช่นผลการ search, ภาพถ่ายดาวเทียม มากขึ้น แม้แต่ทาง Bloomberg เองก็ได้มีการพัฒนาฟังก์ชั่น Bquant ซึ่งใช้ Phyton API เป็นพื้นฐานเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถนำไปสร้างเป็น Machine Learning Model ได้

Fund Manager Vs Data Scientist

คำถามสุดท้ายที่เกิดขึ้นในงานสัมมนาครั้งนี้คือประเด็นที่ว่าในอนาคตผู้จัดการกองทุนจะไม่มีงานทำรึเปล่า หรือโลกจะเข้าสู่ยุคที่ AI ทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนแทน Fund Manager ใครจะเป็นผู้ชนะ?

มุมมองของผมต่อเรื่องนี้คือ ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เน้นไปที่ Math Model เช่นการลงทุนในตราสารหนี้ อนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ มีความเป็นไปได้สูงที่ AI จะมีบทบาทต่อการตัดสินใจการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการวิเคราะห์ในแนว Bottom Up เช่นการวิเคราะห์หุ้นรายตัวที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เช่น การรู้จักนิสัยใจคอ / วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร การเข้าใจแผนธุรกิจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังเป็นข้อจำกัดของ Quant ที่แม้จะคำนวณได้เก่งกว่ามนุษย์ แต่ก็ไม่ได้มีหัวใจเหมือนอย่างมนุษย์เรา

ดังนั้นผมจึงมองว่าบทสรุปของเรื่องนี้คือการที่ Next Gen Fund Manager คือเหล่าผู้จัดการกองทุนที่เป็นมนุษย์ที่ทำงานร่วมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการหลอมรวมของทั้งจุดแข็งของสมองมนุษย์ และกำลังคำนวณมหาศาลของ AI ในการนำมาซึ่งผลประกอบการลงทุนที่ยอดเยี่ยม หนังเรื่องยาวเกี่ยวกับ AI ในโลกการลงทุนเพิ่งจะเริ่มขึ้นไม่นานและดูเหมือนจะเปลี่ยนโลกของผู้จัดการกองทุนอย่างไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วครับ

FundTalk

ที่มาบทความ: https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648274

10000 FINT