ฝากเงินไว้ที่ไหน ได้ผลตอบแทนเยอะที่สุด

เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ คงเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่ถ้าอยากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า และมีความเสี่ยงไม่มาก จะไปลงทุนที่ไหนดี?

เราได้ทำตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างเงินฝากประจำ ตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้ระยะกลางให้ได้เห็นกัน ตามตารางด้านล่างนี้เลย

ฝากเงินไว้ที่ไหน ได้ผลตอบแทนเยอะที่สุด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 62

*อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจำเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

**เสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ

***คุ้มครองไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 11 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

****อัตราผลตอบแทนอันดับ 1 ของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นและตราสารหนี้ระยะกลาง ย้อนหลัง 3 ปี จาก https://www.finnomena.com/fund/ranking

สนใจลงทุนกับ FINNOMENA คลิกเลย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

https://www.finnomena.com/nter-exclusive/

รายละเอียดกองทุน TMBUSB

https://www.finnomena.com/fund/tmbusb

รายละเอียดกองทุน TMBABF

https://www.finnomena.com/fund/tmbabf