อยากลองสร้างแผนเก็บเงิน 1 ล้านบาทของตัวเอง และก็ดูกองทุนแนะนำ คลิกไปลองเล่นกันได้เลย >> สร้างแผน 1st Million (ฟรี! ไม่เสียตัง)

จากบทความ “มนุษย์เงินเดือนอยากมีล้านแรก สร้างได้ไม่ยากด้วยเงินหลักพัน” (คลิกเพื่ออ่าน) ได้พูดถึงหนทางสู่การมีเงินล้าน ด้วยเงินหลักพัน ผ่านการลงทุนในแผน 1stM (First Million) ของ FINNOMENA

ซึ่ง FINNOMENA Port 1stM เป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆ คนที่ต้องการมีเงินเก็บล้านแรก โดยมีมีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก 5,000 บาท และครั้งถัดๆ ไป 2,500 บาท เป็นการลงทุนแบบสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นรายเดือน

หากลงทุนขั้นต่ำตามโมเดลนี้ ด้วยระดับความเสี่ยงที่ 7 จะไปถึงเงินล้านภายได้ในเวลาประมาณ 17 ปี

แน่นอนว่าทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้ ต้องเกิดความคิดในใจว่า “กว่าฉันไปถึงล้านแรก ฉันต้องใช้เวลาถึง 17 ปีเลยเหรอ? นานเกินไปหรือเปล่า?”

ในบทความข้างต้นมีเขียนไว้ว่า

“ยิ่งเวลาผ่านไป รายได้ของเราก็ควรที่จะมากขึ้น เมื่อรายได้มากขึ้น เราก็จะออมเงินได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นระยะเวลาการลงทุนจะลดลงมาจาก 17 ปี ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น เราสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อเพิ่มจำนวนเงิน และเพิ่มเงินลงทุนเข้าพอร์ตได้ตลอดค่ะ”

ในวันนี้เราได้คำนวณมาให้ดูแล้วค่ะ ว่าหากเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปในพอร์ตปีละ 5% 10% 15% 20% หรือ 50% ต่อปี จะไปถึงเงินล้านได้ในอีกกี่ปี ดูคำตอบที่ตารางด้านล่างได้เลยค่ะ

(เงินล้าน) ยิ่งเพิ่มเงินลงทุน ยิ่งมีล้านแรกเร็ว

คำอธิบายตารางเพิ่มเติม

จากตารางมีการคำนวณปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ลงทุนในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT 1stM เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากเก็บเงินล้านแรกในชีวิต

2. ทุกๆ การเพิ่มเงินลงทุนต่อปี มาจากการใช้เงินลงทุนก้อนแรกจำนวน 5,000 บาท และเงินลงทุนต่อเดือน 2,500 ตาม ตามจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของ FINNOMENA PORT 1stM โดยลงทุนที่ระดับความเสี่ยง 7 คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นปีละ 8%

3. การคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้น 8% ต่อปี คำนวณ ณ วันที่ลงทุนเงินแต่ละก้อน มิใช่การคำนวณ ณ วันสิ้นปี

4. ต้วอย่างการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้น 8% ต่อปี
เดือนที่ 1 ลงทุน 5,000 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 5,000 x (1+8%) = 5,400 บาท
เดือนที่ 2 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*11]) = 2,683.33 บาท
เดือนที่ 3 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*10]) = 2,666.67 บาท
.
.
.
เดือนที่ 12 ลงทุน 2,500 บาท จำนวนเงิน ณ สิ้นปี = 2,500 x (1+ [(8%/12)*1]) = 2,516.67 บาท

5. ตัวอย่างการเพิ่มเงินลงทุน 10% ต่อปี จาก 17 ปี เหลือระยะเวลา 13 ปี
ปีที่ 1 ลงทุนต่อเดือน 2,500 บาท
ปีที่ 2 ลงทุนต่อเดือน 2,750 บาท
ปีที่ 3 ลงทุนต่อเดือน 3,025 บาท
.
.
.
ปีที่ 13 ลงทุนต่อเดือน 7,846 บาท

6. โดยคาดหวังว่า ณ สิ้นปีที่ 13 เงินจะโตเป็นจำนวน 1,144,000 บาท

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT 1stM เพื่อไปให้เป้าหมายเงินล้าน สามารถสร้างแผนลงทุนด้วยแอป LINE ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกเลย! สร้างแผน 1st Million (ฟรี! ไม่เสียตัง)


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ