สร้างล้านแรกไม่ยาก มาวางแผนเก็บเงิน 1 ล้านแรกไปด้วยกัน
👉 สร้างแผนเก็บเงินล้านแรกได้ที่ https://finno.me/first-million-plan

เราจะมีล้านแรกได้เมื่อไร… ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?

การที่เรามีฝันอยากมีเงินล้านแรกในชีวิต ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ 

  1. มีความตั้งใจจริง
  2. ลงมือทำจริง

ถ้าเรามีความตั้งใจจริง และลงมือทำจริงๆ ยังไงเราก็ไปถึงล้านแรกได้แน่ๆ 

ยกตัวอย่าง

หากในตอนนี้ เราเงินเดือน 20,000 บาท โดยออมเงิน 10% หรือ 2,000 บาท โดยที่ไม่ได้นำเงินออมนี้ ไปลงทุนใดๆ เราจะมีเงินล้านในอีก 500 เดือน หรือประมาณ 42 ปี 

รู้สึกท้อใจไหมคะ ลองออมเพิ่มอีกหน่อย

หากออมที่ 20% หรือ 4,000 บาท จะใช้เวลา 250 เดือน หรือประมาณ 21 ปี ลดลงไปเท่านึง แต่ก็อาจจะยังรู้สึกท้อใจอยู่ดี

ทำอย่างไร… ถึงจะทำให้จำนวนปีลดลงไปได้? ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย เช่นกัน คือ

  1. จำนวนเงินที่ลงทุน
  2. ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน

ตามตัวอย่างด้านบน จะเห็นว่ายิ่งเราเพิ่มจำนวนเงินลงทุนเท่าไร เราจะยิ่งถึงเป้าหมายเร็วมากขึ้น แต่ถ้าเราเพิ่มทั้งจำนวนเงินลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนด้วยล่ะ ผลจะเป็นอย่างไร มาดูกันที่ตารางด้านล่างนี้เลยเงินเดือนเท่านี้ มีล้านแรกเมื่อไร

คำอธิบายตารางเพิ่มเติม

จากตารางมีการคำนวณปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • แบ่งสัดส่วนเงินลงทุนจากเงินเดือนในแต่เดือน ตั้งแต่ 10%, 20%, 30%, 40% และ 50% ไปลงทุนในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT 1stM เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากเก็บเงินล้านแรกในชีวิต
  • ตัวอย่างการลงทุน 20% จากเงินเดือน 20,000 บาท คือ การนำเงิน 20% x 20000 = 4,000 บาท ต่อเดือน
  • นำไปลงทุนใน FINNOMENA PORT 1stM ที่ระดับความเสี่ยง 7 ทุกๆ เดือน ด้วยเงินลงทุนตั้งต้น 5,000 บาท โดยคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยแบบทบต้นปีละ 8.10% (คำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ค. 65) ทั้งนี้จะไม่นับรวมปัจจัยอื่นที่อาจทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
  • หากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง จะใช้เวลา 12 ปี ในการมีเงินล้าน

จะเห็นได้ว่าการที่เรามีจำนวนเงินลงทุนที่มากขึ้น และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนได้ 8.10% ต่อปีในระยะยาว จะช่วยให้เรามีโอกาสไปถึงเงินล้านได้เร็วมากขึ้น

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT 1stM เพื่อไปให้เป้าหมายเงินล้าน สามารถสร้างแผนลงทุนด้วยแอปฯ ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกที่นี่เลย สร้างแผน 1st Million (ฟรี! ไม่เสียตัง)!


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำควรเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน l ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต l ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ