แจ้งเตือน

พอร์ตการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสด

เป้าหมายผลตอบแทน 6-8% ต่อปี และจ่ายกระแสเงินสดเป็นรายเดือน (Passive Income)
ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4-5% ต่อปี

แผนการลงทุนนี้ คืออะไร?

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF)

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และคาดหวังผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้งเป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8%ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด + ส่วนต่างราคาซื้อขาย)

ผลตอบแทนในแผน GIF

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 2562

0 %
ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
0 %
ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
0 %
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน

ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Passive Income

Passive Income ในอัตรา 4-5% ต่อปี

ลงทุนระยะยาว

ลงทุนระยาว 3-5 ปี

ความผันผวนต่ำ

Investment Advisor

ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

หลักแนวคิดและกลยุทธ์ในการลงทุน

Top-down Analysis

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach

Construct Portfolio Model

ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model คำนึงถึงสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม

Fund Selection

คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน

Implementation & Generate Cash Flow

ดำเนินการจัดพอร์ต และปรับเปลี่ยนการสภาวะตลาด เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้ได้ต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดให้ได้ทุกไตรมาส เฉลี่ยปีละ 4 – 5%

แผน GIF สร้างกระแสเงินสดได้อย่างไร?

ทาง FINNOMENA  คัดเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

เน้นให้กระจายการลงทุนในหลายชนิดสินทรัพย์กองทุนที่มีการลงทุนแบบ Yield Play ตามนโยบายการลงทุนของพอร์ต GIF ที่แนะนำลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาฯ ซึ่งปรับตัวขึ้นมาตลอดในช่วงที่ตลาดผันผวน

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้


35%

20%

15%

10%

10%

10%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

หากคุณสนใจแผนนี้การลงทุน GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถกดปุ่ม “สนใจลงทุน” เพื่อรับจากติดต่อจากทีม Investment Advisor ได้โดยตรง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

FINNOMENA Port Strategies

บทวิเคราะห์การลงทุนประจำเดือน

คณะกรรมการการลงทุนฟินโนมีนา (FINNOMENA IC) มีมุมมองหรือธีมการลงทุนในครึ่งปีหลังว่า โลกกำลังสิ้นสุดภาวะขาขึ้นของดอกเบี้ย (The End Of Rising Interest Rate Era) กลยุทธ์ในการลงทุนเรายังคงยึดมั่นในการกระจายความเสี่ยงอย่างสูงสุด (Maximum Diversification) 

โดยสรุปคณะกรรมการลงทุนของฟินโนมีนามองว่า ครึ่งปีหลัง 2019 เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราที่น้อยลง (Economic soft landing) เนื่องจากท่าทีประนีประนอมของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ยังไม่ยุติ ส่งผลให้ตลาดการลงทุนโดยรวมยังคงมีความผันผวน แต่ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังการกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางหลักๆของโลก FINNOMENA IC ยังคงยึดมั่นการกระจายลงทุนขั้นสูงสุด ควบคู่ไปกับการลงทุนแบบ Selective Play เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด ในช่วงที่ตลาดผันผวน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 2562

Bank Chayanon

การจัดพอร์ตลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ซึ่งในบางครั้ง โมเดลพอร์ตที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด อาจจะไม่ใช่โมเดลพอร์ตที่ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังมากที่สุด เนื่องด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถทนการขาดทุนมากๆในระยะเวลาสั้นๆได้ ดังนั้นการเลือกโมเดลพอร์ตให้เหมาะสม นอกจากจะช่วยให้ปลายทางการลงทุนของคุณประสบความสำเร็จแล้ว ระหว่างทางการลงทุน จะทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับการลงทุนนั้นๆ อีกด้วย

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

กรรมการบริหาร บลน. ฟินโนมีนา

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA คือ ฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการลงทุน โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของท่านให้ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ รู้จักกับเรามากขึ้นได้ที่นี่

นอกจากนี้ FINNOMENA เรายังมีผลิตภัณฑ์ FINNOMENA PORT ซึ่งช่วยแนะนำแผนการลงทุนในกองทุนรวมให้ท่าน รวมไปถึงการติดตามผลการลงทุน ที่ FINNOMENA จะคอยช่วยอัปเดตข่าวสารและแผนการลงทุนให้ท่านตลาดเวลา ในปัจจุบันท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทันทีกว่า 600 กองทุนใน 14 บลจ. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม และเป็นฟินเทคแห่งแรกที่ ก.ล.ต. ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ซื้อขายกองทุนได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

3 ขั้นตอนเริ่มต้นลงทุนกับ FINNOMENA

1. กรอกข้อมูลเพื่อรับคำแนะนำ

รับคำแนะนำเพิ่มเติมจาก Investment Advisor ได้โดยตรง เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลงทุน

2. เปิดบัญชีลงทุน​

สร้างแผนการลงทุน GIF และเปิดบัญชีลงทุน ซึ่้งสามารถทำได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รับคำแนะนำกองทุนและสัดส่วนในการลงทุนจากทางระบบ และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

GLOBAL INCOME FOCUS

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ

5,000,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว 3 – 5 ปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
(01/01/2560)
Return (%) 0.08 3.56 6.07 6.12 14.43
S.D (%) 6.2 6.16 4.93 4.94 4.77
Sharpe Ratio 2.81 3.38 3.31 1.53 1.21
Max Drawdown (%) -1.19 -2.71 -2.71 -4.13 -7.87

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค. 62

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สร้างผลตอบแทน แบบกระแสเงินสด ผ่านแผนการลงทุน
GLOBAL INCOME FOCUS

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 600 กองทุนจาก 14 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่ท่านเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน คุณจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

แผนการลงทุน GIF จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ลูกค้าจะได้รับกระแสเงินสดในรูปแบบของการขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และปันผลของกองทุน (Dividend)

รายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างราคา) ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นรายได้ที่นักลงทุนจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะได้รับกระแสเงินสด ตามนโยบายกองทุนที่ลงทุน บางกองทุนจ่ายปันผลเป็นรายเดือน บางกองทุนมีการขายคืนอัตโนมัติเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ทางฟินโนมีนาจะพยายามคัดเลือกกองทุนที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน GIF เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

แผนการลงทุน GIF เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน คุณจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา

  • แจ้งเตือนผ่าน App Notification
  • แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
  • แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
  • อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
  • สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย 

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว)

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อ Investment Advisor ได้ที่ 02-026-5100 กด 2 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

พันธมิตรของเรา

5ขั้นมั่นใจลงทุน
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
FINNOMENA

สร้างผลตอบแทนกระแสเงินสด

กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับข้อมูลจาก Investment Advisor

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ 1 ล้านบาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์มือถือ  *
จำนวนเงินที่สนใจลงทุน  *
สนใจลงทุนต่อเนื่องรายเดือน