จากบทความ “เริ่มลงทุนอายุหลักสี่ อยากมีเงิน 10 ล้านใช้หลังเกษียณ ยังไม่สาย” (คลิกเพื่ออ่าน) เราได้เขียนเพื่อให้ผู้ที่สนใจวางแผนเกษียณตอนอายุเข้าใกล้เลข 4 แล้ว การจะมีเงิน 10 ล้านใช้หลังเกษียณ ยังมีความเป็นไปได้ไหม ซึ่งจากการคำนวณออกมา จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้อยู่ โดยที่จำนวนเงินลงทุนต่อเดือนยังไม่ได้สูงมากจนเกินไป

แต่สำหรับใครหลายๆ คน ที่อยากเก็บเงินเพื่อการเกษียณมากกว่า 10 ล้านบาท จะต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่กันนะ วันนี้เราคำนวณมาให้แล้ว มาดูกันที่ตารางนี้ได้เลยค่ะ

ลงทุนต่อเดือนเท่าไรดี ให้มีเงินใช้หลังเกษียณ?

หมายเหตุ: ผลตอบแทนคาดการณ์จากแผนการลงทุนนี้ เป็นเพียงการประมาณการ ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน โดยแผน Goal Level 7 คาดการณ์ที่เฉลี่ย 10% ต่อปี และ GIF คาดการณ์กระแสเงินสดที่เฉลี่ย 5% ต่อปี (คาดการณ์ ณ ปี 2019) โดยในแต่ละช่วงเวลาของการคำนวณผ่านระบบสร้างแผนของฟินโนมีนา ผลตอบแทนคาดการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้

คำอธิบายตารางเพิ่มเติม

จากตารางมีการคำนวณจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  1. ลงทุนในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GOAL เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็บเงินก้อนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อเรียนต่อปริญญาโท ซื้อบ้าน/ซื้อรถ เพื่อการศึกษาลูก หรือ เพื่อการเกษียณ ดังเช่นบทความนี้
  2. ทุกๆ ช่วงอายุในตาราง จะใช้เงินลงทุนก้อนแรกจำนวน 20,000 บาท ตามจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกของ FINNOMENA PORT GOAL โดยลงทุนที่ระดับความเสี่ยง 7 คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นปีละ 10%
  3. ทุกๆ ช่วงอายุในตาราง จะมีเงินในพอร์ตประมาณ 30 ล้านบาท ณ วันเกษียณที่อายุ 60 ปี
  4. เมื่อเกษียณอายุแล้ว จะนำเงินก้อนจากแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GOAL มาลงทุนต่อในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GIF เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดกลับมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น 5% ต่อปี
  5. ได้คำนวณโดยหักเงินเฟ้อ 2.5% ต่อปีแล้ว

จะเห็นว่าการที่จะมีเงิน 30 ล้านในวันที่เกษียณ เริ่มจะมีความยากขึ้นมา สำหรับวัยใกล้เลข 4 หากเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ 25 ปี จะต้องลงทุนต่อเดือนประมาณ 7,600 บาท ส่วนตัวเราก็มองว่ายังเป็นจำนวนเงินลงทุนต่อเดือนที่สูง แต่จำนวน 7,600 บาทนี้ เป็นจำนวนเงินลงทุนคงที่จนถึงอายุ 60 ปี

ในตอนนี้… สำหรับใครที่ยังลงทุนต่อเดือนเท่านี้ไม่ไหว ก็ไม่เป็นไรค่ะ ลงทุนเท่าที่ไหวไปก่อน เพื่อลดความตึงในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แล้วในวันที่รายได้โตขึ้น ตอนนั้นค่อยกลับมาทยอยลงทุนเพิ่มก็ยังไม่สายค่ะ

จากการคำนวณนี้ เป็นการคำนวณโดยใช้เงินลงทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริง หากคุณผู้อ่านมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่มากกว่า 20,000 บาท หรือสามารถลงทุนต่อเดือนได้มากกว่าจำนวนเงินในตาราง จะทำให้สามารถมีโอกาสไปถึงเงิน 30 ล้านบาทได้เร็วมากขึ้น

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT GOAL เพื่อไปให้ถึง 30 ล้านหลังเกษียณ สร้างได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-create/

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT GIF เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดกลับมาใช้จ่าย สร้างได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-gif-create/

หรือสร้างแผนลงทุนด้วยแอป LINE ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกเลย!
https://www.finnomena.com/line/intro


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ