แจ้งเตือน

ลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยม

พร้อมระบบแจ้งเตือนปรับพอร์ต ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เงินลงทุนขั้นต่ำไม่สูง

เน้นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน DCA ด้วยเงินลงทุนต่อเดือนเพียง 5,000 บาท

ออกแบบแผนการลงทุน ตามเป้าหมาย

เลือกเป้าหมายในการลงทุน โดยคุณสามารถใส่จำนวนเงินที่คาดหวัง ระยะเวลา และความเสี่ยง เพื่อให้ระบบวิเคราะห์คำแนะนำสำหรับแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ

ตรวจสอบแผนการลงทุน

ตรวจสอบแผนการลงทุนได้ทันที ระบบแจ้งเตือนโอกาสสำเร็จจากการลงทุน พร้อมแนะนำแนวทางปรับเปลี่ยนแผนการลงุทน หากมีโอกาสต่ำที่จะสำเร็จ

แนะนำกองทุนรวม

แนะนำพอร์ตกองทุนและสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ โดย FINNOMENA  เลือกใช้โมเดล Black Litterman และระบบคัดเลือกกองทุน Best-in-Class ที่ให้มั่นใจได้ว่าได้เลือกลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุด

เริ่มต้นลงทุนได้ทันที

ไม่ใช่แค่เพียงแนะนำ แต่สามารถลงทุนตามได้ทันที  เพียงแค่เปิดบัญชีลงทุน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ปัจจุบันสามารถซื้อขายกองทุนได้มากกว่า 14 บลจ. ชั้นนำของประเทศไทย

แจ้งเตือนการปรับพอร์ต

คอยแนะนำการปรับพอร์ตลงทุน หากแผนการลงทุนของคุณจำเป็นที่จะได้รับการปรับเปลี่ยน 

ลองใช้งาน FINNOMENA PORT


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ
ไว้วางใจจากนักลงทุน 0 คน
ให้ดูแลเงินลงทุน 0 ล้านบาท

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทุนกับ FINNOMENA PORT

  1. เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับคุณ
  2. บันทึกแผนการลงทุนของคุณ
  3. เปิดบัญชีลงทุนกับบลน.ฟินโนมีนา และอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
  4. ลงทุนได้ทันที

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA คือ ฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการลงทุน โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยออกแบบและดูแลพอร์ตการลงทุนของท่านให้ถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ รู้จักกับเรามากขึ้นได้ที่นี่

นอกจากนี้ FINNOMENA เรายังมีผลิตภัณฑ์ FINNOMENA PORT ซึ่งช่วยแนะนำแผนการลงทุนในกองทุนรวมให้ท่าน รวมไปถึงการติดตามผลการลงทุน ที่ FINNOMENA จะคอยช่วยอัปเดตข่าวสารและแผนการลงทุนให้ท่านตลาดเวลา ในปัจจุบันท่านสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้ทันทีกว่า 600 กองทุนใน 14 บลจ. โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม และเป็นฟินเทคแห่งแรกที่ ก.ล.ต. ให้การรับรองภายใต้มาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เรื่องการลงทุนให้เราแนะนำ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มต้นลงทุนแบบรายเดือน (DCA) ผ่านแผนการลงทุนจาก FINNOMENA แนะนำกองทุนรวมพร้อมแจ้งเตือนการปรับพอร์ต 

คำถามที่พบบ่อย

FINNOMENA PORT เลือกกองทุนด้วยโมเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณ และคะแนนเชิงคุณภาพ โดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง อัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

การลงทุนทั้งหมดกระทำผ่านบริษัท บลน. ฟินโนมีนา จำกัด และให้บริการการลงทุนในกองทุนรวมจาก 14 บลจ. หรือกว่า 600 กองทุน

สามารถกระทำได้ แต่ไม่สามารถติดตาม และรับข่าวสารการลงทุนในสินทรัพย์ที่นักลงทุนซื้อไว้ได้ผ่าน FINNOMENA PORT

FINNOMENA PORT ให้บริการทาง Software สำหรับการลงทุนในกองทุนรวม หรือสินทรัพย์อื่นๆ ไม่ใช่การฝากเงิน

“ใช้บริการ FINNOMENA PORT ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เรียกเก็บจาก FINNOMENA PORT แต่อย่างใด มีเพียงค่าธรรมเนียมกองทุนตามหนังสือชี้ชวนเหมือนซื้อกองทุนทั่วไป หรือซื้อกับที่ บลจ. นั้น หรือบริษัทนายหน้า อื่นๆ

ได้ แต่ไม่ควร และหากจำเป็น ควรเป็นกองทุนในสินทรัพย์เดียวกัน จึงจะสามารถใช้งาน Wealth Path ได้ อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จะไม่ตรงกับที่ Wealth Path คำนวณ หากเปลี่ยนเป็นกองทุนในสินทรัพย์อื่น Wealth Path จะยังแสดงอยู่ แต่จะไม่ตรงกับแผนของท่านอีกต่อไป

FINNOMENA PORT คือนวัตกรรมทางการเงินที่สร้างสรรค์โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นที่จะลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายได้

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน FINNOMENA PORT คุณสามารถสอบถามได้ที่ LINE @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (10.00 – 17.00 น.)

พันธมิตรของเรา

5ขั้นมั่นใจลงทุน
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน