แจ้งเตือน

Unlock your investment potential

About Us

“FINNOMENA” เกิดมาจากคำว่า FINANCE (การเงินการลงทุน) + PHENOMENA (ปรากฏการณ์)

ความตั้งใจของเราในการก่อตั้ง FINNOMENA คือ เราอยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ในการสร้าง ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุน โดยมีเหล่ากูรูในแวดวงการเงินและการลงทุนเข้ามาแลกเปลี่ยน แชร์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านทั้งช่องทาง online และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ในตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาว และมีความเข้าใจในกลไกการออมและการลงทุน ในแต่ละเส้นทางของแต่ละกูรู FINNOMENA เชื่อว่า หากเรานำจุดแข็งของแต่ละคนมารวมกัน จะสามารถสร้างฐานความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพที่ครบเครื่องสำหรับนักลงทุน จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในวงกว้าง พร้อมด้วยความ “เป็นกลาง” ที่เราไม่สังกัดค่ายใดค่ายหนึ่ง ทำให้ FINNOMENA มีความพร้อมในเรื่องของการจัดสัดส่วนที่ไม่อิงกับใคร เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุน

FINNOMENA ในวันนี้นับเป็นก้าวแรกเล็ก ๆ ของพวกเรา โดยเรายังคงมีแผนงานที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยใจเป็นกลาง เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจ และมุ่งไปกับ Mega Trend ของอุตสาหกรรมการเงินในเรื่อง FinTech ซึ่งหมายถึงการที่เทคโนโลยี (Tech) จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคการเงิน (Fin) ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ เพื่อปลดล็อค “ศักยภาพ” ในฐานะนักลงทุน ให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวคุณเองไปได้ 

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 90 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 400,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

          –    เป็นกลาง ไร้สังกัดค่าย เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด สู่การ Unlock Your Investment Potential     –

Our Product & SERVICES

แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม

แพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวม ที่ช่วยบริหารและจััดการเป้าหมายทางการเงินระยะยาว แนะนำพอร์ตการลงทุนให้ตามความเสี่ยง ผลตอบแทนและเป้าหมายของนักลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลลัพธ์และสถานการณ์การลงทุนได้ตลอดเวลาผ่านแอพพลิเคชัน พร้อมปรับแผนการลงทุนได้ตามความต้องการ และรับการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุนทันที เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน  

โดยพอร์ตของคุณจะได้รับการดูแลจากทีมที่ปรึกษาการลงทุน FINNOMENA ที่มีความเป็นกลางและความเชี่ยวชาญในการลงทุนในกองทุนรวม ที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดจากธนาคารและบริษัทจัดการที่เสนอขายกองทุนทั้งไทยและต่างประเทศ

 โดยนักลงทุนสามารถใช้งาน FINNOMENA  ได้ 2 ช่องทางดังนี้

มีความปลอดภัยเท่ากับธนาคาร โดยเงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคารโดยตรง และ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จึงทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า FINNOMENA คือแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายกองทุนรวมที่สามารถเชื่อถือได้

เป็นกลางไร้สังกัดค่าย จึงทำให้ FINNOMENA มีความเป็นกลางในการให้บริการ สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่อิงที่ใดที่หนึ่ง เพื่อคัดสรรกองทุนให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน 

บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว FINNOMENA Private Wealth สำหรับนักลงทุนที่มียอดเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไปที่ให้คำแนะนำและแจ้งเตือนผลลัพธ์การลงทุนให้กับคุณอย่างใกล้ชิด ผ่านทางแอพพลิเคชันและทางโทรศัพท์

FINNOMENA Channel ช่องทางการรับความรู้ในรูปแบบ Video บน Youtube และ Facebook Page เพื่ออัพเดทความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในรูปแบบรายการต่าง ๆ มากกว่า 5 รายการ ให้เลือกรับชมตามหมวดหมู่ความรู้ที่ต้องการ 

FINNOMENA Podcast รายการ Podcast เพื่อรับฟังการพูดคุยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนผ่านช่องแอพพิเคชั่น Spotify, Google podcasts, Apple podcast, App Soundcloud,  Podbean และ Youtube

FINNOMENA LIVE รายการที่อัพเดตข่าวสารและ วิเคราะห์ตลาดและกองทุนต่างๆ พร้อมอัพเดตผลลัพธ์ของพอร์ตการลงทุนในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงวิธีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ โดย FINNOMENA LIVE จะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ผ่านช่องทาง Facebook FINNOMENA

สัมมนากับ FINNOMENA เป็นโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับกูรู FINNOMANA ในเรื่องของการลงทุน เทคนิคต่างๆในการจัดพอร์ตและข่าวสารการวิเคราะห์ต่างๆในการลงทุน พร้อมทั้งงาน UNLOCK DAY by FINNOMENA ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมกูรู FINNOMENA ไว้ในงานเดียว โดยจะแนะนำและบอกเล่าเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้ความรู้และเทคนิคไปใช้

Our Partners

Our Team

เจษฎา สุขทิศ

(Fundtalk)

CEO FINNOMENA, Co-FOUNDER

ชยนนท์ รักกาญจนันท์

(Mr.Messenger)

Chief Advisory Officer, Co-founder

P'Gigs

กสิณ สุธรรมมนัส

(กิ๊ก)

CEO FINNOMENA MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES, CO-FOUNDER

อัฐพงศ์ รัตนวีระชานน

(โอห์ม)

Chief Technology Officer

ณพวัฒน์ มุกตพันธุ์

(แก๊บ)

Chief Experience Officer

กวิน ติระบริสุทธิ์

(ธาม)

Chief Product Officer

สุพัตรา ศิริพงษ์มงคล

(รี่)

Deputy Chief Operating Officer

P'kaow

ธนบดี วิธีธรรม

(ก้าว)

Head of Digital Wealth Management Platform

สักกพล ตั้งสงค์ไพบูลย์

(ก้อง)

Head of Partnership Distribution