อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้**อ่านแบบมีรูปภาพที่ด้านล่าง**

NAV คือ อะไร ?

NAV ย่อมาจาก Net Asset Value หรืออธิบายง่ายๆก็คือ ทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดที่กองทุนนั้นมี

มีสูตรคำนวณดังนี้

(มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม และเงินสด) – ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สินของกองทุนรวม = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)”

แล้ว NAV ต่อหน่วย คืออะไร?

สิ่งที่เราควรสนใจก็คือ “NAV ต่อหน่วย” เพราะเอาไว้คิดคำนวณตอนเราจะซื้อขายกองทุน

มีสูตรคำนวณดังนี้

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย) = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) / จำนวนหน่วยลงทุน

ยกตัวอย่าง

“สมมุติมีเงิน 1,000 บาท แล้วราคาหน่วยลงทุนขายหน่วยละ 10 บาท

หมายความว่าเราจะซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ 100 หน่วย”

จะรู้ราคา NAV เมื่อไหร่?

ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างกับหุ้นตรงที่ เวลาเอ็งเราซื้อกองทุน เราจะไม่รู้ราคาตอนซื้อ และตอนขาย เพราะราคา NAV เค้าจะประกาศตอนสิ้นวัน ไม่เหมือนหุ้นที่แสดงราคาแบบ RealTime”

*กรณี “กองทุนปิด” จะประกาศทุกวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์

อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้

โดย : เพจศาลเจ้าพ่อลงทุน 

ที่มาบทความ : https://holyinvestor.com/


อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน