NAV คือ อะไร?

อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้**อ่านแบบมีรูปภาพที่ด้านล่าง**

NAV คือ อะไร ?

NAV ย่อมาจาก Net Asset Value หรืออธิบายง่ายๆก็คือ ทรัพย์สินสุทธิ ทั้งหมดที่กองทุนนั้นมี ทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดที่กองทุนนั้นมี ผ่านการนำมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนนั้น ๆ มีอยู่ลบกับหนี้สินทั้งหมด หรือเขียนให้อ่านง่าย ๆ ว่า ทรัพย์สิน (Assets) – หนี้สิน (Liabilities)  

โดยปกติแล้ว NAV จะใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการกองทุนรวมหรือ ETF และมีสูตรคำนวณดังนี้

(มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม และเงินสด) – ค่าใช้จ่าย และ
หนี้สินของกองทุนรวม = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)”

แล้ว NAV ต่อหน่วย คืออะไร?

สิ่งที่เราควรสนใจก็คือ “NAV ต่อหน่วย” เพราะเอาไว้คิดคำนวณตอนเราจะซื้อขายกองทุน

มีสูตรคำนวณดังนี้

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย) = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) / จำนวนหน่วยลงทุน

ยกตัวอย่าง

“สมมุติมีเงิน 1,000 บาท แล้วราคาหน่วยลงทุนขายหน่วยละ 10 บาท

หมายความว่าเราจะซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ 100 หน่วย”

สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 19 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

NAV เปรียบเสมือนกับอะไร?

“NAV เปรียบเสมือนมูลค่าทางบัญชี (Book Value)” หากจะให้เข้าใจง่าย ๆ อีกแบบผ่านศัพท์ของนักขุดงบการเงินเวลาประเมินธุรกิจ NAV ก็เปรียบเสมือน มูลค่าทางบัญชี (Book Value) โดย NAV นั้นมีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงมาก ๆ กับ Book Value เลยทีเดียว

จะรู้ราคา NAV เมื่อไหร่?

ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างกับหุ้นตรงที่ เวลาเอ็งเราซื้อกองทุน เราจะไม่รู้ราคาตอนซื้อ และตอนขาย เพราะราคา NAV เค้าจะประกาศตอนสิ้นวัน ไม่เหมือนหุ้นที่แสดงราคาแบบ RealTime”

*กรณี “กองทุนปิด” จะประกาศทุกวันทําการสุดท้ายของสัปดาห์

อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้ อยากซื้อกองทุน NAV คืออะไร? เลือกยังไง? ศาลเจ้าพ่อลงทุน จะบอกให้

สรุปหัวใจหลักของ NAV

  • สินทรัพย์สุทธิ หรือ NAV ก็คือ สินทรัพย์ทั้งหมดหักล้างกับหนี้สินจนได้เป็นมูลค่าของกองทุนหรือบริษัท ณ ตอนนั้น
  • NAV นั้นโดยทั่วไปแล้วจะถูกนำมาใช้แสดงในฐานะมูลค่าต่อหุ้นของกองทุนรวม ETF หรือ กองทุนแบบปิด (กองทุนที่จำกัดเงินที่รับเข้ามาบริหารจัดการ ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น)
  • NAV จะถูกคำนวณรายวันหลังการซื้อขายในวันนั้นปิดทำการ โดยอิงจากราคาปิดของสินทรัพย์ต่าง ๆ ในพอร์ต
  • หุ้นของกองทุนหรือหน่วยงานนั้น ๆ บางทีอาจซื้อขายในตลาด ในระดับราคาที่แตกต่างกันกับ NAV

โดย : เพจศาลเจ้าพ่อลงทุน 

ที่มาบทความ : https://holyinvestor.com/

https://www.investopedia.com/terms/n/nav.asp

เรียนหัวข้อต่อไป “ดูยังไงว่า NAV ถูกหรือแพง?”


มือใหม่ห้ามพลาด! คอร์สเรียนพิเศษจาก FINNOMENA U "กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่"

10000 FINT