ASEAN Growth ประจำครึ่งปีแรก (2020): ลุ้นหุ้น-อสังหาฯ ปรับตัวขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

พบกันอีกครั้งกับพอร์ต ASEAN Growth ของ InvestIdea โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศ ASEAN โดยผสานการลงทุนใน ตลาดหุ้นไทย เวียดนาม และใส่กองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตลง

1. มุมมองโดยรวมของพอร์ตต่อตลาดในปัจจุบัน

มาดูกันครับว่า พอร์ตสามารถผ่านวิกฤติที่ 10 ปีจะเกิดขึ้นมาได้หรือไม่

ASEAN Growth ประจำครึ่งปีแรก (2020): ลุ้นหุ้น-อสังหาฯ ปรับตัวขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ลำบากอีกปีหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยภายนอกหลายอย่าง ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า และภาวะโรคระบาด ทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

ASEAN Growth ประจำครึ่งปีแรก (2020): ลุ้นหุ้น-อสังหาฯ ปรับตัวขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อเทียบผลตอบแทนรายกองทุน ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา หุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ลงค่อนข้างเยอะ ทิศทางเดียวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ จากความกังวลของนักลงทุน จะเห็นว่าเมื่อตลาดเริ่มคลายกังวล ราคาของทั้งสามดัชนีก็เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ASEAN Growth ประจำครึ่งปีแรก (2020): ลุ้นหุ้น-อสังหาฯ ปรับตัวขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อวัดความเสี่ยงจากค่า Max drawdown ที่แสดงว่าพอร์ตลงจากจุดสูงสุดกี่ % จะเห็นว่า จุดต่ำที่สุดของพอร์ตยังน้อยกว่าของ SET เป็นการลดความเสี่ยงไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงของพอร์ต จะเห็นว่าเมื่อนำกองทั้งสามมารวมกัน ทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตมากกว่าเวียดนามและ SET รวมกัน ในขณะที่ทั้งสามกองทุนมีความสัมพันธ์กันไม่มากทำให้ลดความเสี่ยงของพอร์ตลงมาได้

ASEAN Growth ประจำครึ่งปีแรก (2020): ลุ้นหุ้น-อสังหาฯ ปรับตัวขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โดยรวมผลตอบแทนของพอร์ตจะล้อไปกับตลาด แต่มีความผันผวนที่น้อยกว่าภาวะตลาดโดยรวม

2. กลยุทธ์ของพอร์ต

สำหรับมุมมองของการลงทุนในช่วงต่อไป สมมติฐานการลงทุนคือเศรษฐกิจของทั้งโลกผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว โดยมีมุมมองในแต่ละกองทุนดังนี้

  1. กองทุน SET50 (SCBSET50) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำจุดต่ำสุดไปแล้ว จากวิกฤติราคาน้ำมันที่ตกลงลดกำลังการผลิตกันได้แล้ว สถานการณ์ COVID-19 ที่ประเทศขนาดใหญ่เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง น่าจะส่งผลให้การค้าเริ่มกลับมาเป็นปกติในปีหน้า
  2. กองทุนเวียดนาม (ASP-VIET) เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าและ COVID ที่หลาย ๆ ประเทศเริ่มขยับเข้ามาลงทุนเพื่อหนีสงครามการค้า และประเทศยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีก
  3. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (M-PROP DIV) หลังจากตลาดกังวลจากเรื่องปิดเมืองทำให้ราคาของกองโดนถล่มลงมาเยอะ แต่จากปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทำให้นักลงทุนเริ่มเข้ามาลงทุนกันอีกครับ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงต่อไป ยังคงสัดส่วนเหมือนเดิม โดยเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัว หุ้นจะเป็นกองทุนที่ผลตอบแทนนำตลาด ทั้ง SET50 และ กองทุนเวียดนาม สำหรับกองทุนอสังหาฯ จะปรับตัวขึ้นเช่นกันจากภาวะที่ความมั่นใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอย

โดยรวมนักลงทุนสามารถลงทุนได้ต่อเนื่องเพื่อไม่ตกรถกับสถานการณ์ตลาดขาขึ้นหลังจากผ่านช่วงเศรษฐกิจถดถอยได้ครับ

InvestIdea

สนใจแผน ASEAN Growth สามารถสร้างแผนการลงทุนได้ที่ https://www.finnomena.com/guruport-investidea-asean-create/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

เปิดโหมด Risk-On!