พบกันกับพอร์ต AESEAN Growth ในเดือน พฤศจิกายน ครับ มาดูกันกว่าผลการดำเนินงานของกลยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างและแต่ละกองทุนในพอร์ตอนาคตเป็นอย่างไรอย่างไรบ้าง

ส่องพอร์ตลงทุน ASEAN Growth

เริ่มที่ผลการดำเนินงานโดยรวม ปีนี้ทำผลงานได้ดีเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID19 ทำให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศในกลุ่ม Emerging market และ Frontier market  มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม

ส่องพอร์ตลงทุน ASEAN Growth

เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนแต่ละกองทุนแบบ Year To Date พบว่ากองทุนที่นำผลตอบแทนในพอร์ทคือกองทุน ASP-VIET ผลตอบแทนกว่า 43.16% และ ตามด้วย SCBSET50 7.68% และ MPDIVMF ที่ 2.96%

เริ่มที่ กองทุน ASP-VIET ปีนี้กองทุนประเทศเวียดนามทำผลตอบแทนได้ดี เนื่องจากเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจาก COVID ได้อย่างรวดเร็ว และตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นจากมาตการทำงานที่บ้าน

นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายเรื่องเช่น ข้อตกลงทางการค้าเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต เช่น การเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนและเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี (BTA) กับสหรัฐฯ และ ข้อตกลงการค้าเสรีกับญี่ปุ่นและเกาหลี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเปิดรับการลงทุนจากหลากหลายประเทศ

ส่องพอร์ตลงทุน ASEAN Growth

สำหรับหุ้นไทย SET50 ปี 2564 ยังฟื้นตัวได้ช้าจากภาวะ COVID19 ที่ทำการเปิดเมืองช้ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ แต่ได้ผลประโยชน์จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลพยุงดัชนี เนื่อง SET50 ของไทยถูกถ่วงน้ำหนักจากหุ้นพลังงานในสัดส่วนที่สูง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม หุ้นกลุ่มนี้โดนกดดันจากภาวะราคาน้ำมันที่ลดลงจากนโยบายด้านพลังงาน และอสังหาของรัฐบาลจีนส่งผลให้ราคา Commodity ทั่วโลกทั้ง ถ่านหิน น้ำมัน เหล็ก เริ่มอ่อนตัว แต่การปรับตัวลงถูกชดเชยด้วยนโยบายเปิดเมืองของรัฐบาลที่จะช่วยดันหุ้นกลุ่มเปิดเมืองเช่น อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก การท่องเที่ยว ให้กลับมาอีกครั้ง อนาคตของ SET จะขึ้นกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลัง COVID ต่อไป

ส่องพอร์ตลงทุน ASEAN Growth

กองทุนต่อมาคือ MPDIVMF ทำผลตอบแทนได้ไม่ดีนักในปีนี้ เนื่องจากการปิดเมืองจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่จะเริ่มทยอยฟื้นตัวในปีหน้าหลังจากเริ่มทยอยเปิดเมือง กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา นอกจากนั้นกองทุนอสังหาจะเป็นกองที่ทนทานต่อความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การลดมาตรการ QE และการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอีกด้วย

ส่องพอร์ตลงทุน ASEAN Growth

โดยรวมถือว่าพอร์ต ASEAN Growth ยังทำงานได้ดีและผลตอบแทนล้อไปกับการเติบโตของประเทศเวียดนาม และการเปิดเมืองได้เป็นอย่างดี และปีหน้าเชื่อว่าจะมี Momentum ล้อไปกับ การเปิดเมืองและฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้

InvestIdea

สนใจแผน ASEAN Growth สามารถสร้างแผนการลงทุนได้ที่ https://www.finnomena.com/guruport-investidea-asean-create/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ