หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD ขายแล้วจะได้เงินปันผลไหม? เป็นคำถามที่ได้รับบ่อยๆ ครับ แรกๆ ก็งงกันทุกคน วันนี้มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง และลงทุนหุ้นปันผลอย่างไรให้ได้กำไรต่อเนื่องมาดูกันครับ

1. เครื่องหมาย XD คืออะไร

เครื่องหมาย XD ตัว x แปลว่า อด ใครซื้อวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะอดได้ปันผลครับ ถ้าเราอยากได้เงินปันผลอย่างช้าที่สุดต้องซื้อวันก่อนขึ้นเครื่องหมาย 1 วัน ถ้าใจเย็นมาซื้อหุ้นวันขึ้นเครื่องหมาย XD แสดงว่าเราอดได้เงินปันผลครับ

สมมติว่าหุ้นขึ้นเครื่องหมายวันที่ 10 เราอยากได้ปันผลก็ต้องซื้ออย่างช้า เย็นวันที่ 9 ก่อนตลาดปิดครับ

2. ขายหุ้นวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะได้ปันผลไหม

XD แปลว่าอดได้สิทธ์ ดังนั้นถ้ามีหุ้นอยู่ก่อน XD ขายเช้าวันขึ้นเครื่องหมาย XD ก็ได้เงินปันผล แต่ถ้าเพิ่งซื้อวันขึ้นเครื่องหมายแปลว่าอดครับ

3. จะถือหุ้นรับเงินปันผลหรือขายหุ้นก่อนดี

หุ้นวันขึ้น XD ราคาตอนเช้ามักจะตกเท่ากับเงินปันผลที่จ่าย สมมติว่าจ่ายปันผลหุ้นละ 5 บาท ตอนเช้าหุ้นจะตกเลย 5 บาท

จากงานวิจัยหลาย ๆ งาน เขาว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าต้องการรับปันผลคือ ซื้อก่อน XD สัก 3 เดือน หุ้นจะขึ้นมารับ XD ก่อน แล้วราคาลงมาตามปันผลเราก็ยังได้กำไร

4. หุ้นที่ประกาศ XD แล้วจะลงยาวมักจะเป็นหุ้นแบบนี้

  • มีกำไรพิเศษ และประกาศจ่ายปันผลจากกำไรพิเศษ งวดหน้าจะไม่มีกำไรก้อนนี้แล้ว
  • กำไรไม่โตต่อ บริษัททีกำไรเรื่อย ๆ ราคามักจะขึ้นมารับ XD พอ XD ก็จะตก ไปวิ่งต่อปีหน้าเลย

5. หุ้นปันผลกับปันผลเงินสดต่างกันอย่างไร

หุ้นปันผลคือบริษัทอยากจ่ายปันผล แต่กำไรเอาไปลงทุนต่อหมดแล้ว บริษัทจึงจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น ทำให้ทุนกำไรสะสมลดลง มาเป็นจดทะเบียนเพิ่มขึ้นแทน ผลคือกำไรต่อหุ้นลดลงเพราะจำนวนหุ้นเพิ่ม

ดังนั้นหุ้นที่จ่ายหุ้นปันผล เราต้องดูว่ากำไรอนาคตจะเติบโตมากกว่าหุ้นที่เข้ามาได้หรือไม่ ถ้าได้แปลว่าจ่ายหุ้นปันผลแล้วดี

6. ลงทุนหุ้นปันผลต้องดูอะไร

หัวใจของการลงทุนหุ้นปันผล ต้องผสานกันระหว่างการเติบโต และปันผล เพราะหุ้นจะมีลักษณะพิเศษที่บริษัทสามารถเก็บกำไรไปลงทุนต่อแล้วปีต่อไปกำไรโตขึ้น ปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ต่างกับตราสารหนี้ที่จะได้กระแสเงินสดจากดอกเบี้ยในจำนวนเท่ากันตามหน้าตั๋วทุกปี

แต่สิ่งที่ต้องแลกคือ ถ้าเราเลือกการเติบโตของกำไรมากขึ้น ในแต่ละปีเราจะได้ปันผลน้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาชดเชยกัน ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการปันผลออกมาเพื่อกินเพื่อใช้ด้วยอาจไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นโตไวครับ ขอแค่ขยายกิจการเรื่อย ๆ เป็นพอ

จากนั้นเราต้องดูความสม่ำเสมอของงบการเงินครับ บางทีเราดูแค่ผลตอบแทนเงินปันผลเยอะ ๆ ไม่พอ ต้องดู ความสม่ำเสมอของผลประกอบการด้วย หุ้นที่ดีจะต้องผลประกอบการสม่ำเสมอ มีอัตราส่วน ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ROE ROA สม่ำเสมอ กำไรมาจากการดำเนินการ ไม่ใช่กำไรพิเศษที่มาเป็นรอบ ๆ แล้วก็หายไป และในงบกระแสเงิสดจะต้องมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก บริษัทที่มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นการกู้มาจ่ายเงินปันผลระยะยาวจะหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ควรหลีกเลี่ยงครับ

7. การลงทุนด้วยกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยผมได้ร่วมกับ FINNOMENA ออกแบบพอร์ตกองทุนรวม กลยุทธ์ ASEAN Growth ที่เน้นลงทุนในกลุ่มประเทศที่กำลังเติบโตอย่าง ASEAN โดยผสานการลงทุนในหุ้น ที่มีการเติบโตอย่างหุ้นเวียดนามที่เป็นประเทศที่กำลังเจริญเติบโตได้อีกเป็น 10 ปี และหุ้นไทยที่มีส่วนผสมของหุ้นที่เป็น value เช่นกลุ่มพลังงาน ธนาคารที่ผลประกอบการยังเติบโตได้เรื่อย ๆ และผสานด้วยกลยุทธ์หุ้นปันผลอย่างกอง REIT ที่จะผสานให้ผลตอบแทนไม่ผันผวนครับ

การวิเคราะห์หุ้นปันผลถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลปที่ต้องวิเคราะห์ในหลายแง่มุมทั้งการเติบโต และความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนครับ เลือกได้ดีสามารถลงทุนได้ยาว ๆ และสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจครับ

ที่มาบทความ: https://www.investidea.in.th/2018/08/xd.html

อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/