COL-002

สรุปงบการเงิน COL ปี2015

ตั้งแต่ปี2012 ที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ทำการควบรวมกิจการกับ Officemate เข้ามาเป็นอีกหนึ่ง Business Unit ในเครือ โดยบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบธุรกิจในส่วน Office Mate, B2S, และแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ให้กับทางกลุ่มเซ็นทรัล

โดยในช่วงปี2013-2014 บริษัทยุ่งอยู่กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า B2S ใหม่ จากธุรกิจที่อยู่ในช่วงขาลงให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งและในปี2015 ถึงเริ่มทำการเปิดตัวเวปwww.central.co.th

รายได้จากยอดขายรวมยังคงเติบโตอยู่ จากปี2012 – 2015 ยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 14.5% จาก 6,700 ลบ. มาเป็น 10,000 ลบ. โดยยอดขายส่วนใหญ่ยังมาจาก Office Mate และ B2S เป็นหลัก ส่วนธุรกิจ Online shopping สิ้นปี2015 ทำยอดขายได้เพียง 275 ลบ. ผิดจากเป้าที่ตั้งไว้ตอนต้นปีที่ 800 ลบ. (https://www.youtube.com/watch?v=UDRiSQeFZQU)

ปัญหาใหญ่ในส่วนงานออนไลน์ มาจากการเปลี่ยนระบบงานหลังบ้าน จากที่เคยใช้ขายผ่านหน้าร้านมาเป็นออนไลน์ ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่นสินค้าเติมไม่ทัน จำนวนรายการสินค้าเพิ่มขึ้นช้า แต่ละ business unit ก็มีสินค้าหลายรายการที่ทับซ้อนกัน การจัดโปรโมรชั่น การตั้งราคาขายก็แตกต่างกัน การที่จะให้ COL เข้ามาจัดการระบบรายการสินค้าใหม่ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยากมาก

ปัจจุบัน COL เลยเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจออนไลน์ใหม่ทำตัวเป็น Market Place โดยทำหน้าที่ดูแลด้านระบบอย่างเดียว โดยแต่ละ BU สามารถเลือกรายการสินค้า, การจัดโปรโมชั่น, ราคาขาย รวมถึงการจัดส่งให้แต่ละ BU รับผิดชอบกันเอง ทำให้ความคล่องตัวในการบริหารมากขึ้น ซึ่งเริ่มจะเห็นผลชัดเจนขึ้นในปี2016 นี้

ที่ผ่านมาแม้บริษัทจะยุ่งอยู่กับการปิดปรับปรุงสาขา B2S ที่ไม่ทำเงิน และในปี2015 ได้มีการรับพนักงานเข้ามาเพิ่ม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นมากเทียบกับปีก่อนๆจากการเปิดตัว www.central.co.th ในช่วงต้นปี บริษัทยังสามารถสร้างผลกำไรตั้งแต่ปี2012-2015 จาก 272 ลบ. เพิ่มเป็น 397 ลบ. คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยปีละ 13.4%

สาเหตุที่กำไรยังคงทำได้ดีอยู่ แม้ว่าบริษัทจะมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเทียบกับรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น (จากปี2012 ที่ 24.3% เพิ่มมาเป็น 27.3% ในปี2015) เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากสินค้าที่ขายสูงขึ้น จากการปรับเปลี่ยนสินค้าที่ในร้าน B2S และอีกส่วนมาจากรายได้เสริม เช่น ค่าเช่าและค่าบริการ, ค่าสนับสนุนกิจกรรมการตลาด, ค่ากระจายสินค้า, ค่าโฆษณา, ส่วนลดพิเศษจากคู่ค้า ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น 8% เทียบกับรายได้รวม

สรุปตัวธุรกิจหลักของ COL ในส่วน Office Mate และ B2S ยังทำตัวเป็น Cash Cow ให้กับบริษัทไปได้เรื่อยๆ บริษัทที่ไม่มีหนี้เงินกู้ วงจรกระแสเงินสดติดลบ มีเงินสดรับเข้าบริษัทเฉลี่ยไตรมาสละ 200 ลบ. ประเด็นจึงอยู่ตรงที่การบริหารเงินลงทุนในส่วนธุรกิจออนไลน์แล้วทำให้ประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหน ส่วนนี้ต้องติดตามดูกันต่อไป

ผู้บริหารมางาน Oppday วันที่ 18 มี.ค. เวลา 9 โมงเช้าครับ