Krungthai Belief Allocation อัปเดตพอร์ตเดือน เม.ย. 2023: หมีมอบตัว

Michael Burry พญาหมีแถวหน้าแห่งวงการ ออกมายอม “มอบตัว” โดยทวีตข้อความ “I was wrong to say sell.” สื่อความหมายถึงทวีตเก่า 31 ม.ค. ซึ่งเขาพิมพ์สั้นๆคำเดียวแค่ “sell” ทั้งนี้ ตำนาน Big Short อ้างสาเหตุแห่งความล้มเหลวส่วนหนึ่งเพราะเขาวิเคราะห์อดีตย้อนไปยุค 1920s นั้นยังไม่มีเทรดเดอร์ gen ใหม่สไตล์ BTFD (Buy The F*ck Dip) ซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดมากในปัจจุบัน

บันได 2 ขั้นสู่ภาวะถดถอย ตั้งแต่นำเสนอทฤษฎีนี้ 4 ธ.ค. 2022 เป็นต้นมา หน้าที่ประจำวันของเราอย่างหนึ่งคือ ตีความข้อมูลใหม่ๆเพื่อประเมินสถานการณ์ให้ได้ว่า “ตลาดอยู่ขั้นไหน?”

ปัจจัย ลับ/ลวง/พราง มาตรึมตลอดทาง จากบอลลูนจีนจนถึงวิกฤตแบงก์ SVB, Credit Suisse แต่เราใช้เหตุผลเอาชนะอารมณ์ซึ่งมักอ่อนไหวไปตามกระแสข่าว

“เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแน่” เสียงส่วนใหญ่กังวลและตั้งการ์ดสูง ตีความได้ว่าตลาดอยู่บน “ขั้นแรก” ควรลงทุนตามแนวทางที่เคยเขียนไว้

bullish สินทรัพย์เสี่ยง เลือก ‘ผู้ชนะ’ มุ่งสร้างกำไรสูงสุด โดยเน้นกองทุนที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของราคา โภคภัณฑ์ (commodities) ซึ่งเป็นตลาด spot สนใจ ดีมานด์-ซัพพลาย ในปัจจุบัน มากกว่ามองอนาคตยาวๆอย่างหุ้นทั่วๆไป นอกจากนี้เราชอบอีก 2 ตลาดซึ่งระดับราคาต่ำกว่าศักยภาพมากเพราะเพิ่งผ่านพ้นวิกฤต ได้แก่ จีน และ เวียดนาม”

บันไดขั้นแรกถูกยืดให้ยาวออกไป แปลว่า “ลุยต่อ” เพราะบทสรุปของสงครามเงินเฟ้อคือ “เฟดแพ้”

เงินเฟ้อชนะเฟด เพราะอะไร? อธิบายไว้ใน เป้าหมายมีไว้…เลื่อน? KTAM Focus 19 ก.พ. 2023

ผู้ลงทุนควรอาศัยจังหวะ Everything Rally “ปรับพอร์ต” ลดสัดส่วน disinflation assets (สินทรัพย์ที่ชอบเงินเฟ้อต่ำ) ออกไป เพื่อขยายช่องว่างให้สามารถเติม inflation assets (สินทรัพย์ที่ควรเป็นผู้ชนะในภาวะเงินเฟ้อสูงยาวนาน) นำโดย “สินค้าโภคภัณฑ์” เข้าพอร์ต สอดคล้องกับธีมลงทุนปัจจุบันซึ่งเราตั้งชื่อว่า MCCVGA = Make Commodities, China and Vietnam Great Again

คงสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม

ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: 3 เมษายน 2023

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT