คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Politburo) ประกอบด้วยคณะผู้มีอำนาจสูงสุดนำโดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประชุมกันปลายเดือน ก.ค. โทนของการสื่อสารเปลี่ยนไปในทิศทาง “ผ่อนคลายมาก” หลายด้าน

ตลาดทุน ข้อความเดิม “ทำให้ตลาดมั่นคง” ข้อความใหม่ “ส่งเสริมกิจกรรมในตลาด”

อสังหาฯ ตัดข้อความนี้ทิ้ง “บ้านมีไว้อยู่ ไม่ได้มีไว้เก็งกำไร” (แปลว่าจะปล่อยให้เก็งกำไร)

หนี้รัฐบาลท้องถิ่น เดิม “ควบคุมหนี้แฝงอย่างเข้มงวด” ใหม่ “ปรับระดับหนี้ให้เหมาะสม”

ค่าเงิน “รักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้มั่นคง ณ ระดับที่สมเหตุผล”

ตลาดหุ้น ส่งเสริมกิจกรรมในตลาดเพื่อ ยกดัชนีขึ้นจากระดับปัจจุบัน

 

Politburo ตลอดจนมาตรการต่างๆที่จะตามมา เป็นปัจจัยหนุนหุ้นจีน KT-CHINA, KT-Ashares รวมถึง 3 กองทุนสายโภคภัณฑ์ KT-MINING, KT-ENERGY และ KT-OIL

 

เชิญชมคลิป Expert Delivery 25 ก.ค. 2023

Politburo ปลุกชีพ! #อภิมหากระทิง

 

ปรับพอร์ต

ลด  KT-VIETNAM-A  จาก 30% เหลือ 20%

เพิ่ม  KT-CHINA-A  จาก 15% เป็น 20%

         KT-OIL จาก 10% เป็น 15%

 

ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: 3 สิงหาคม 2023

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299 | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

 

เปิดโหมด Risk-On!