Commodity Supercycle

3 ธีมลงทุนหมุนวนเป็น Mini-cycle ตลอดช่วงเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย Recession | Disinflation | Reflation

Recession นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อชะลอลงสักพัก ก็มักเกิดความคิดล่วงหน้าว่าเฟดจะหยุดขึ้นดอกเบี้ย ตลาดจึงเริ่มคลายวิตกแล้วเข้าสู่ธีม Disinflation บนวาทกรรม soft landing ฝันว่าเงินเฟ้อจะชะลอต่อเนื่องจนเข้าสู่เป้าหมาย 2% ได้โดยเศรษฐกิจไม่ถดถอย ความคาดหวังแนว “โลกสวย” ส่งผลให้ financial conditions ผ่อนคลาย (ยีลด์พันธบัตรปรับตัวลง หุ้นขึ้น ดอลลาร์อ่อนค่า) ย้อนกลับไปหนุนเศรษฐกิจและ ณ จุดหนึ่งสัญญาณเงินเฟ้อรอบใหม่เริ่มปรากฏ นักลงทุนก็ปรับพอร์ตไปหาธีม Reflation เดินต่อสักระยะเฟดก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก ขับเคลื่อนตลาดกลับสู่โหมด recession #วนไป

หลังขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย 26 ก.ค. เฟดน่าจะคงนโยบายต่อไปสักพักใหญ่ เศรษฐกิจสหรัฐชะลอแต่ไม่ถดถอย จีนค่อยๆฟื้น ดอลลาร์อ่อน-หยวนแข็ง จนถึงจุดหนึ่งจะหนุนราคา สินค้าโภคภัณฑ์ และ เงินเฟ้อ ฟื้นตัวขึ้นมาจากระดับต่ำ ตลาดจึงน่าจะ move on ต่อไปในธีม reflation เป็นหลัก สนับสนุนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Commodities ได้แก่ KT-MINING , KT-ENERGY, KT-OIL ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันเกือบครึ่งพอร์ต

 

คงสัดส่วนการลงทุนไว้เท่าเดิม

Commodity Supercycle

ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: 8 ธันวาคม 2023

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299 | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

 

iran-israel-war