Countdown to QT Tapering

Countdown to QT Tapering

*ปรับพอร์ต*

Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดคนสำคัญ อยากเพิ่มสัดส่วนการถือครอง “ตั๋วเงินคลัง” (T-Bills) เพื่อให้อายุเฉลี่ยของตราสารในงบดุลสั้นลง และระบุว่า เฟดสามารถบริหารจัดการงบดุลอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ขึ้นกับทิศทางดอกเบี้ย

Lorie Logan ประธานสาขาดัลลัส ชี้ยอดธุรกรรม reverse repo (RRP) คงเหลือเยอะราว $5 แสนล้าน ช่วยรักษาระดับเงินสำรอง (reserves) ของธนาคารพาณิชย์เอาไว้ให้มีมากเพียงพอ แต่หากตัวเลขลดลงจน “ต่ำ” ก็คงถึงเวลาเริ่มลดคิวที (QT Tapering)

เฟดแยก 2 เครื่องมือนโยบาย “ดอกเบี้ย” ใช้คุมเงินเฟ้อ “งบดุล” ใช้บริหารสภาพคล่อง ดังนั้น ถ้าเงินเฟ้อกลับมาอีก เฟดอาจตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้ ขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆของงบดุล เพื่อรักษาระดับสภาพคล่องในตลาด

US Yield Curve Control? แนวนโยบายลดอายุเฉลี่ยของตราสารในงบดุลเฟด ช่วยเพิ่มดีมานด์ตั๋วเงินคลัง (T-bills) สะกดยีลด์พันธบัตรอายุสั้นเอาไว้ให้อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลบางประการคล้ายคลึงกับนโยบายควบคุมยีลด์ (Yield Curve Control: YCC) ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) หากเฟดดำเนินมาตรการดังกล่าวจริง (หรือตลาดเชื่อว่าจะทำจริง) ก็น่าจะทำให้ financial conditions ผ่อนคลายต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอย เงินเฟ้อค่อยๆฟื้นจากระดับต่ำ (reflation) เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ (inflation hedges) ได้แก่ ทองคำ/น้ำมัน/โภคภัณฑ์/คริปโต

***ปรับพอร์ต***

สับเปลี่ยนออก KT-MINING  5%

สับเปลี่ยนเข้า KT-BLOCKCHAIN-A 5%

ดู Fund Fact Sheet กองทุนที่เพิ่มน้ำหนัก/ปรับเข้า

KT-BLOCKCHAIN-A

ที่มา: บลจ. กรุงไทย วันที่ได้รับเอกสาร: วันที่ 7 มีนาคม 2024

คำเตือน: ความเห็นส่วนบุคคล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299 | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

 

เปิดโหมด Risk-On!