ktam-weekly-strategy-30-jan

Key Takeaways: Trump’s Moves, Markets Ignored

ตลาดหุ้นยังปรับตัวขึ้นต่อแม้ว่านโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ ดูเหมือนจะสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศสหรัฐฯบ้าง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับ Immigration ส่วนการสร้างกาแพงและการตั้งภาษีนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกเป็น 20% นั้น ยังเป็น ปัญหาเฉพาะตัว

Macro Factors

 • ประธานาธิบดีทรัมป์ มีการเซ็น Executive Orders หลายนโยบาย โดยนโยบายที่เป็นที่พูดถึงมากคือ ด้าน Immigration กับผู้อพยพซีเรียและชำวมุสลิมจาก 7 ประเทศ และนโยบายการสร้ำงกำแพงระหว่างชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโก รวมถึงการ ตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก 20%
 • Advance GDPของสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4 เติบโต +1.9% YoY ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยการค้าระหว่างประเทศที่ขาดดุล เป็นตัวเลขที่ทำให้เติบโตน้อยลง
 • ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วย วงเงิน 1.9 แสนล้านบาท
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่าผลผลิตภาคอุตสำหกรรมของจีน +2.3% ในเดือนธันวำคม ต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายน +14.5% รวมถึงธนาคารกลางจีน ยังสั่งให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดกับการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง
 • ทาง KTAM คาดว่าตลาดน่าจะยังแกว่งตัวปรับขึ้นต่อได้ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงหลักๆในช่วงนี้ Fixed Income
 • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศมีการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยนักลงทุน ต่างชาติกลับมาเป็นฝั่งขายอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ 1.66% อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่2.20% และอายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.75% ปรับเพิ่มขึ้น 0.04%

Fixed Income

 • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในประเทศมีการแกว่งตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยนักลงทุน ต่างชาติกลับมาเป็นฝั่งขายอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ไม่เปลี่ยนแปลง ที่ 1.66% อายุ 5 ปี เพิ่มขึ้น 0.03% อยู่ที่ 2.20% และอายุ 10 ปีอยู่ที่ 2.75% ปรับเพิ่มขึ้น 0.04%
 • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯปรับตัวผันผวนในกรอบ จากตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าคาดและการเซ็น Executive Ordersของประธานาธิบดีทรัมป์โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.02% อยู่ที่ 1.22% อายุ 5ปี ลดลง 0.01% อยู่ที่ 1.94% และอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้น 0.01% อยู่ที่ 2.49%
 • ยังคงน้ำหนักการลงทุนในตราสารระยะสั้นมากกว่า Neutral: KTSTPLUS Negative: KTFIX-1Y3Y, KT-WCORP

Equity

 • ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น มีการปรับฐานเพียงเล็กน้อยในช่วงการรับเข้าตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์ แม้ว่าจะมี การเซ็น Executive Orders ในหลายนโยบาย แต่คาดว่ายังอยู่ในวงจำกัดและเป็นปัจจัยเฉพาะตัวมากกว่า
 • ยังคงมุมมองว่า Downsideในระยะสั้นอาจไม่มากนักสำหรับตลาดหุ้นไทย คาดกรอบความเคลื่อนไหว 1,580-1,620จุด
 • Positive: KTMSEQ, KTEF, KT-FINANCE, KT-INDIA Alternative Investment

Alternative Investment

 • ราคาทองคำเริ่มปรับตัวลดลง หลังจากเริ่มทดสอบแนวต้านแถวๆ $1,200/oz. +/- ประกอบกับดัชนีค่าเงินดอลลาร์เริ่มฟื้น ตัวทำให้มีแรงกดดันเพิ่มเติม
 • ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวแคบและไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน
 • ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เริ่มมีการฟื้นตัวจากแนวรับราว 100 จุด หลังจากที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
 • ทองคำเริ่มมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังแกว่งตัวในกรอบแคบมาก การฟื้นตัวของดัชนีค่าเงิน ดอลลาร์อาจสะท้อนถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความผันผวนของสินทรัพย์ Positive: KT-GOLD, Neutral: KT-PIF, KT-PROPERTY

Asset Views

ktam-30-01-17

Tactical Idea

ยังไม่มีสถำนะเปดิใหม่สำ หรับ Tactical Idea

ktam-30-01-17-2

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”


ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)
• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้นำมาจากแหล่งข้อมูล ที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์ จะเผยแพร่เท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ
• บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต
• บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้
• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออก ตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น
• ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่ จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
• ผู้ลงทุนสามารถทำการศึกษาและขอรับข้อมูลสาระสำคัญของกองทุนรวม รวมถึงนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังได้จากผู้แทนขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)และเว็บไซต์ของบริษัท www.ktam.co.th
• © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย