แจ้งเตือน

Exclusive workshop สร้างแผนลงทุนที่ตอบโจทย์เฉพาะคุณกับ Goals Navigator ผู้ช่วยจัดพอร์ตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Frankin Templeton

*** Exclusive Workshop Onsite เข้าร่วมฟรี ***
หลายครั้งที่ต้องวางแผนลงทุนที่มีทั้งความยุ่งยากซับซ้อน พอร์ตกระจัดกระจายมีหลายเป้าหมายแต่ไร้ทิศทาง หรือโมเดลพอร์ตไม่สัมพันธ์กับเป้าหมาย พอร์ตเบี้ยว ไม่เวิร์ก เป็นต้น

พร้อมจบทุกปัญหาได้ใน Exclusive workshop สร้างแผนลงทุนที่ตอบโจทย์เฉพาะคุณกับ Goals Navigator ผู้ช่วยจัดพอร์ตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Frankin Templeton ซึ่งในกิจกรรมนี้ FINNOMENA พร้อมพามาเปิดระบบหลังบ้านให้ทุกคนได้ลองวางแผนลงทุนตามเป้าหมายส่วนตัวผ่านระบบนี้ที่สามารถปรับลดปัจจัยการลงทุนตามความต้องการของคุณ ทั้ง Initial Investment, Monthly DCA, ความสำคัญการลงทุน หรืออัตราเงินเฟ้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละเป้าหมาย พร้อมเจาะทุกกลไกที่ช่วยทำให้ทุกเป้าหมายของคุณมีโอกาสสำเร็จสูง

Agenda
13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 - 14.30 น. รู้จัก Goals Navigator ผู้ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Multi-goals, Multi-priorities ตามความต้องการของนักลงทุนเฉพาะบุคคล (tailor-made)
14.30 - 15.00 น. Success-driven Investment Model มุ่งเน้นความสำเร็จในการลงทุนให้กับคุณ พร้อมตัวอย่างแผน Retirement Solution และ Kid’s Education plan
15.00 - 16.00 น. Goals Navigator Workshop ลงมือสร้างแผนการลงทุนเฉพาะคุณ เพื่อให้ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ตามฝัน พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนอย่างใกล้ชิด

วัน เวลา สถานที่
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566
เวลา 14.00 - 16.00 น.
Workshop ณ FINNOMENA Office ชั้น 2 อาคาร A โครงการ Block 28 (สามย่าน)

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น.
รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น
(*สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ดังกล่าวได้เท่านั้น)
ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันการเข้าสัมมนาตามลำดับ โดยสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมจากเข้าหน้าที่ต่อไป

*หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจร่วม Workshop โปรดเตรียมโน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ตมาด้วย เพื่อทดทองสร้างแผนลงทุนผ่าน Goals Navigator

Goals Navigator คืออะไร
Goals Navigator ผู้ช่วยจัดพอร์ต ซื้อขาย และวางแผนการลงทุน ที่พัฒนาโดยผู้เชียวชาญระดับโลก Franklin Templeton แบบ Multi-goals, Multi-priorities ตามความต้องการของนักลงทุนเฉพาะบุคคล (tailor-made)
ระบบคำนวนการจัดสรรเงินลงทุนตามลำดับความสำคัญที่มุ่งเน้นความสำเร็จในการลงทุน มากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ย (Success-Driven Investment) พร้อมการคำนวนโอกาสสำเร็จของแต่ละเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการติดตามอย่างใกล้ชิกจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนส่วนตัว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

-----------------------------------------------------------FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน