แจ้งเตือน

สัมมนาพิเศษ : จัดทัพกองทุนพลังงานสะอาด รู้ลึกรู้จริงก่อนลงทุน “Global Clean Energy”

*** ประกาศเลื่อนงานสัมมนานี้ โดยท่านสามารถติดตามข่าววันที่จัด งานสัมมนาได้ในทุกช่องทางของ FINNOMENA***
พบกับ สัมมนาพิเศษ : จัดทัพกองทุนพลังงานสะอาด รู้ลึกรู้จริงก่อนลงทุน “Global Clean Energy” โดยคุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ Head Coach & Co-Founder, FINNOMENA ที่จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับ พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ห้ามพลาด! ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

วัน เวลา สถานที่
(เลื่อนสัมมนา )วันที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ FINNOMENA Office (โครงการ Block 28 ตึก A ซอย จุฬา 8)

- ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.
รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น

(*สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ดังกล่าวได้เท่านั้น)

กำหนดการสัมมนา
กำหนดการ (Agenda)
18.00 - 18.30 น. ลงทะเบียน
18.30 - 19.30 น. สัมมนาหัวข้อ จัดทัพกองทุนพลังงานสะอาด รู้ลึกรู้จริงก่อนลงทุน “Global Clean Energy” โดย คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์
19.30 - 20.00 น. ถาม - ตอบ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานสามารถพบผู้ที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA ภายในงาน และสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาหลังจบสัมมนา

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน