แจ้งเตือน

สัมมนาพิเศษ : The Next Wave เฟ้นหาโอกาสในคลื่นขาขึ้นลูกถัดไป กับ 3 ธีมแห่งอนาคต #กองทุนรวมก็ลงทุนได้

*** สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***งานสัมมนามุมมองของคุณเจษฎา สุขทิศ เพื่อเฟ้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทนในคลื่นขาขึ้นกับ 3 ธีมแห่งอนาคต เจาะลึกทุกโอกาสการลงทุน และตอบทุกข้อสงสัยที่นักลงทุนห้ามพลาด! ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป


วัน เวลา สถานที่
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา 18.30 - 19:45 น.
ณ FINNOMENA Office (โครงการ Block 28 ตึก A ซอย จุฬา 8)

- ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น

(*สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ดังกล่าวได้เท่านั้น)

กำหนดการสัมมนา
กำหนดการ (Agenda)
18.00 - 18.30 น. ลงทะเบียน
18.30 - 19.30 น. สัมมนาหัวข้อ “The Next Wave เฟ้นหาโอกาสในคลื่นขาขึ้นลูกถัดไป กับ 3 ธีมแห่งอนาคต" โดย คุณเจษฎา สุขทิศ CEO and Co-Founder, FINNOMENA
19.30 - 19.45 น. ถาม - ตอบ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานสามารถพบผู้ที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA ภายในงาน และสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาหลังจบสัมมนา

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย:
- ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 พร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA ทำการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย และลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565 เท่านั้น) โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
- บริษัทจะคำนวณจำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉพาะยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนที่เป็นยอดเงินลงทุนใหม่ของกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องคงยอดเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ จะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
- ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
- กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
- คำนวนเฉพาะยอดเงินจากกองทุนที่ซื้อสำเร็จแล้ว คุณสามารถดูได้จากประวัติคำสั่งซื้อที่มีสถานะสำเร็จ โดยยอดเงินอาจจะแสดง 2 วันหลังจากสถานะคำสั่งซื้อของคุณสำเร็จ
- ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์มีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก  (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
- การมอบของรางวัลที่เป็นของกำนัล ทางบริษัทจะส่งจัดส่งของรางวัลให้ผู้รับสิทธิ์ ตามที่อยู่ในการจัดส่ง ที่ผู้รับสิทธิ์แจ้งไว้ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
- ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชั่นนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการโปรโมชันอื่น ๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน
- กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุดFINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน