แจ้งเตือน

สัมมนาพิเศษ : เก็บเงินก้อนโต ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมในฉบับ ANDREW STOTZ

*** สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***


*** งานบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ***
งานสัมมนาเก็บเงินก้อนโต ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมในฉบับ ANDREW STOTZ ปรับพอร์ตการลงทุนพร้อมลุยทุกสภาวะตลาดไปกับ คุณ Andrew Stotz, Ph.D.,ในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป


วัน เวลา สถานที่
วันที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ FINNOMENA Office (โครงการ Block 28 ตึก A ซอย จุฬา5)

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน เท่านั้น

(*สงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถานที่ดังกล่าวได้เท่านั้น)

กำหนดการสัมมนา
กำหนดการ (Agenda)
14.00 - 14.30 น. ลงทะเบียน
14.30 - 15.30 น. สัมมนาหัวข้อ “เก็บเงินก้อนโต ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมในฉบับ ANDREW STOTZ"
15.30 - 16.00 น. ถาม-ตอบ

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมงานสามารถพบผู้ที่ปรึกษาการลงทุนของ FINNOMENA ภายในงาน และสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาหลังจบสัมมนา

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน