แจ้งเตือน

สัมมนาออนไลน์ : ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง กับ ANDREW STOTZ

*** สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***


*** งานบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ***งานสัมมนาพิเศษปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง กับ คุณ ANDREW STOTZ ห้ามพลาด! ในวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป


วัน เวลา สถานที่
วันที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 18.00 - 19.15 น.

กำหนดการสัมมนา
กำหนดการ (Agenda)
18.00 - 19.00 น. สัมมนาหัวข้อ “รับสมดุลพอร์ตการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง กับ ANDREW STOTZ
19.00 - 19.15 น. ถาม - ตอบ

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน