แจ้งเตือน

สัมมนาพิเศษ : เคล็ดลับเกษียณหลักสิบล้าน ด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษี

*** สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***
LIVE สัมมนา เจาะลึกเคล็ดลับเกษียณหลักสิบล้าน ด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษี

กำหนดการสัมมนา
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 เป็นต้นไป

18.00 - 18.45 : งานสัมมนาเจาะลึกเคล็ดลับเกษียณหลักสิบล้าน ด้วยการวางแผนลดหย่อนภาษี FINNOMENA โดย ดร. เมธี จันทวิมล Managing Partner, FINNOMENA
18.45 - 19.00 : Q&A

ติดตามรับชม LIVE ได้ผ่านเว็บไซต์ FINNOMENA ในระบบ ZOOM

วิธีการเข้าชมสัมมนา

1. กรอกข้อมูล-ลงทะเบียน ในแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. ผู้ลงทะเบียนสำเร็จสามารถรับชมสัมมนาผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ได้ในวันเวลาที่กำหนด ผ่านการแจ้งเตื่อนจาก แอพลิเคชั่น และ ช่องทางประชาสัมพันธ์ ของ Finnomena

FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน