"RMF" คืออะไร? ทบทวนเงื่อนไขพร้อมกองทุนแนะนำ! I TAX เพื่อนๆ EP3

RMF หรือ Retirement Mutual Fund หลายคนอาจได้ยินชื่อกองทุนลดหย่อนภาษีตัวนี้มานาน แต่ถ้าถามถึงรายละเอียดและเงื่อนไข บางคนก็อาจเริ่มไม่ค่อยแน่ใจ วันนี้จะเล่าแบบเข้าใจง่าย ๆ พร้อมบอกพิกัดโพยกองทุน RMF ที่น่าสนใจด้วย!

ทบทวนเงื่อนไข "RMF" พร้อมกองทุนแนะนำปี 2563! I TAX เพื่อนๆ EP3

คุ้มฟินฟิน ประหยัดภาษีกับ FINNOMENA
คุ้มที่ 1 เปิดบัญชี รับฟรี! 100 FINT
คุ้มที่ 2 เปิดบัญชีกองทุนลดหย่อนภาษี รับฟรี! KCASH 100 บาท
👉 รับสิทธิ์โปรโมชั่น คลิก >>> https://finno.me/tax-super-khum-promotion

กองทุน RMF คืออะไร? เงื่อนไขเป็นอย่างไร?

 • RMF คือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยจะเป็นการออมแบบบังคับให้ลงทุนยาว ๆ
 • เงื่อนไขหลักคือ ต้องลงทุนอย่างน้อย ปีต่อเนื่อง และต้องมีอายุครบ 55 ปี ถึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนมาใช้ได้ 
 • ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยที่สุดคือปีเว้นปี ถ้าเว้นมากกว่าหนึ่งปีจะถือว่าทำผิดเงื่อนไข
 • ไม่มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี จากก่อนหน้านี้ต้องซื้อขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ หรือไม่เกิน 5,000 บาท

RMF ลงทุนในอะไรบ้าง?

 • RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย เป็นหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ ทั้งในหรือต่างประเทศก็ได้ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง

สิทธิประโยชน์ของ RMF

 • มีการขยายกรอบสิทธิการซื้อ RMF ให้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ จากก่อนหน้านี้ซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้
 • เมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ เช่น Provident fund, SSF, กบขและประกันบำนาญ ก็จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับบลจ.

บทลงโทษหากผิดเงื่อนไข RMF

 • กรณีลงทุนไม่ถึง 5 ปี: กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนต้องถูกนำไปคำนวณภาษี  และต้องคืนภาษีที่ได้รับการลดหย่อนย้อนหลังทุกปี
 • กรณีลงทุนครบ 5 ปี แต่ขายก่อนอายุ 55 ปี: ต้องคืนภาษีที่ได้รับการลดหย่อน 5 ปีย้อนหลัง (ไม่ต้องนำกำไรจากการขายคืนไปรวมในการคำนวณภาษี)
 • กรณีซื้อเกินเกณฑ์ที่กำหนด: กำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนต้องถูกนำไปคำนวณภาษี
 • หากจ่ายภาษีคืนล่าช้ากว่ากำหนด: จะต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือนเมษายนปีถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไข

อ่านเพิ่มเติม ลดหย่อนภาษี: ทุกเรื่องที่ต้องรู้ รวบรวมมาให้แล้ว!

สรุปวิธีคำนวณภาษี: รายได้เท่าไรต้องเสียภาษีเท่าไร?

กองทุน RMF แนะนำโดย FINNOMENA

Series 7 เล่นของสูง รับความเสี่ยงได้ เน้นหุ้นล้วน

ชุดนี้สำหรับนักลงทุนสายแข็ง เน้นลงทุนสินทรัพย์มาแรงเด็ดๆ โดนๆ พร้อมทั้งกระจายการลงทุนไปในหลายภูมิภาคทั่วโลก

KFGGRMF: คัดเลือกหุ้นรายตัวผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ ทั่วโลก ทำไห้หุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาในพอร์ตได้ จะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว

KVIETNAMRMF: กองทุนลงทุนในเวียดนามในหุ้นรายตัวและหน่วยลงทุนต่าง ๆ เช่น Diamond ETF โดยมุ่งหวังผลตอบแทนให้ชนะดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index

B-INNOTECHRMF: กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก บริหารแบบ Active เน้นการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อรับโอกาสการเติบโตที่ดีภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่าในระยะยาว

Series 5 ทางสายกลาง ผสมสินทรัพย์หลากประเภท

เหมาะกับผู้ที่ play safe ลงมาหน่อย อยากกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ในหลายภูมิภาค เพื่อให้พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว

KFGGRMF: คัดเลือกหุ้นรายตัวผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ ทั่วโลก ทำไห้หุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาในพอร์ตได้ จะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว

B-IR-FOFRMF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ บริหารแบบ Active เพื่อเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนทั้งปันผล และส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่ดีในระยะยาว

KGARMF: กองทุนรวมผสมทั่วโลก มุ่งเน้นหาผลตอบแทนสูงสุดให้กับกองทุน ลงทุนในตราสารหลากหลายประเภททั่วโลก ลงทุนในหลากหลาย Asset Class ช่วยลดความผันผวนของกอง

Series 3 ช้าแต่ชัวร์ เน้นลดโอกาสขาดทุน

สำหรับสายเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เน้นตราสารหนี้และ REITs ขอเพียงชนะเงินเฟ้อระยะยาว

UGISRMF: กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก จุดมุ่งหมายสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้สม่ำเสมอ บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

KFIRMF: กองทุนรวมตราสารหนี้ไทยระยะยาวแบบ Active ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน ลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 3-5 ปี แบบ Active

B-IR-FOFRMF: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยและต่างประเทศ บริหารแบบ Active เพื่อเป้าหมายการสร้างผลตอบแทนทั้งปันผล และส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่ดีในระยะยาว

Series 1 ขอเสี่ยงไม่ต่ำ แต่ชนะเงินฝากและเฟ้อ

สำหรับสายชิลล์ เหมาะกับผู้ต้องการผลตอบแทนไม่ฉูดฉาด แต่มีความมั่นคง เน้นให้ชนะดอกเบี้ยเงินฝากและเงินเฟ้อในระยะยาว

UGISRMF: กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก ลงทุนแบบเชิงรุก จุดมุ่งหมายสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้สม่ำเสมอ บริหารแบบ Active ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

KFIRMF: กองทุนรวมตราสารหนี้ไทยระยะยาวแบบ Active ลงทุนกระจายทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน ลงทุนในตราสารหนี้อายุเฉลี่ย 3-5 ปี แบบ Active

อ่านเพิ่มเติม โพยกองทุนจัดชุด SSF และ RMF: จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

รับบริการผู้แนะนำการลงทุนกองภาษีส่วนตัวจาก FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกองภาษี 200,000 บาทขึ้นไป
👉 ลงทะเบียน คลิก >>> https://finno.me/taxplanner-services

ซื้อกองทุน SSF-RMF ผ่าน FINNOMENA

สำหรับลูกค้าใหม่ อ่านวิธีเปิดบัญชีซื้อกองทุน Tax Saving เพิ่มเติม คลิก
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
สำหรับลูกค้าเก่า เปิดแอปพลิเคชั่น แล้วเลือกสร้างแผน “Tax Saving” ได้เลย

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Inbox:    FINNOMENA
LINE:    @FINNOMENAPORT
เบอร์โทรศัพท์:   02 026 5100


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”


มือใหม่ห้ามพลาด! คอร์สเรียนพิเศษจาก FINNOMENA U "กองทุนรวม 101 สำหรับมือใหม่"

เปิดโหมด Risk-On!