แจ้งเตือน

สัมมนาพิเศษ : Navigate Your Life with Goals Navigator

*** ปิดรับลงทะเบียน ***Navigate Your Life with Goals Navigator หมดปัญหา พอร์ตกระจัดกระจาย มีหลายเป้าหมายแต่ไร้ทิศทาง พบกับตัวช่วยสำคัญ "Goals Navigator เทคโนโลยีการจัดพอร์ตระดับโลกที่พัฒนาร่วมกับ Franklin Templeton " เพราะทุกเป้าหมายต้องการเครื่องมือนำทางที่ดี...


วัน เวลา สถานที่
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 18.30 - 20.00 น.
สัมมนาผ่าน Zoom meeting
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

กำหนดการสัมมนา
18.30 - 19.00 Kids Education plan วางแผนการศึกษาให้ลูกรัก

19.00 - 19.30 Retire with Style แผนเกษียณอย่างเกษมไร้กังวล

19.30 - 19.50 New Beginning, Just Retired! เกษียณปีนี้ ลงทุนอย่างไร

19.50 - 20.00 Q&A


FINNOMENA คือใคร?
FINNOMENA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุน และที่ปรึกษาการลงทุน โดยเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อปลดล็อกศักยภาพของนักลงทุนไทย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเงินได้ตามที่คาดหวัง การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญที่มียอดเข้าชมถึง 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664) แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาการลงทุน และแพลตฟอร์ม Fund Supermart

ทำไมนักลงทุนถึงไว้ใจลงทุนกับ FINNOMENA
ปัจจุบัน FINNOMENA เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนครบวงจร ที่ดูแลนักลงทุนไทยมากกว่า 40,000 คน ด้วยยอดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2564) ซึ่งประกอบกับมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื่อหาความรู้ด้านการลงทุนมากกว่า 3.4 ล้านครั้งต่อเดือน เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ FINNOMENA บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำด้าน Digital Wealth Management Platform

คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน