แจ้งเตือน

โอกาสในการลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ที่สร้างรายได้ต่อปีรวมกันไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

What is MEGA10 ?

MEGA10 กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของ 10 บริษัทแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจัยที่ใช้การคัดเลือกหุ้น ได้แก่
1. คุณภาพหุ้น (Quality)  2. ขนาดของมูลค่าหุ้น (Size) 3. สภาพคล่อง (Liquidity)

โดยเน้นลงทุนในหุ้นของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Tesla, Meta, Alphabet, Visa, Microsoft เป็นต้น*

MEGA10 กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของ 10 บริษัทแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจัยที่ใช้การคัดเลือกหุ้น ได้แก่
1. คุณภาพหุ้น (Quality) 
2. ขนาดของมูลค่าหุ้น (Size)
3. สภาพคล่อง (Liquidity)

โดยเน้นลงทุนในหุ้นของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เช่น Tesla, Meta, Alphabet, Visa, Microsoft เป็นต้น*

*หมายเหตุ: บริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ความเสี่ยระดับ 6

มีให้เลือก 3 ประเภทกองทุน

MEGA10-A ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม MEGA10RMF เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นผู้นำด้านตราสินค้า (Brand Value) ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัทแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทำไมต้อง MEGA10 ?

ลงทุนในหุ้นจากบริษัทที่
มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

เน้นโฟกัสลงทุนใน 10 บริษัท ในสัดส่วนที่หาไม่ได้จากกองทุนอื่น

มีการปรับสัดส่วนการลงทุนและคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งทุกๆ 6 เดือน

มีกองทุนหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิดสะสมมูลค่า SSF หรือ RMF

ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้?

รับโอกาสการลงทุนในหุ้น Top 10 ของโลก ในจังหวะการลงทุนที่น่าสนใจ หลังตลาดรับข่าวร้ายไปมากแล้ว

กังวลความแพง หรือ ความสูงของตลาด? จะมีจังหวะใดดีไปกว่านี้ เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาแล้วกว่า 20%

นักลงทุนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ >> ดูหนังสือชี้ชวน

โปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่ รับ 100 FINT เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ

รับกองทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีเพื่อซื้อ MEGA10-SSF และ MEGA10RMF

รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลฟรี เมื่อลงทุน 200,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ:

*ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์และเปิดบัญชี ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 โดยต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ www.finnomena.com/z-admin/campaign-fint-sep22/ เท่านั้น

**ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกองภาษีเป็นครั้งแรก และได้รับการยืนยันเลขที่หน่วยลงทุนจาก FINNOMENA สำหรับบัญชีกองภาษีภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ www.finnomena.com/tax-super-khum/ เท่านั้น

เริ่มต้นลงทุน MEGA10 กับ FINNOMENA

FINNOMENA ร่วมมือกับ “ลงทุนแมน” ให้คุณซื้อกองทุน MEGA10 ได้ด้วยตนเอง
Exclusive ที่ FINNOMENA และ บลจ.ทาลิส เท่านั้น
เริ่มลงทุนเปิดบัญชีออนไลน์กับเราได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

สำหรับลูกค้า FINNOMENA

ลูกค้าที่มีบัญชี FINNOMENA อยู่แล้ว สามารถลงทุนกองทุน MEGA10 ได้ผ่านแผน DIY ในแอปพลิเคชัน FINNOMENA

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม และ/หรือ MEGA10RMF ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนในแผน Tax Saving Fund

สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี FINNOMENA

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA
ผ่าน App Store และ Google Play

เปิดบัญชี

ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

เริ่มลงทุนกอง MEGA10

เลือกลงทุนกอง MEGA10 ผ่าน แอปพลิเคชัน FINNOMENA

หมายเหตุ

  • FINNOMENA เปิดให้ซื้อกองทุน MEGA10 ในช่วง IPO ผ่าน App/Web ได้ถึงก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อของแต่ละวัน (ปิดรับคำสั่งซื้อที่เวลา 14.00 น.) และระบบจะเปิดให้ทำการซื้อกองทุน IPO อีกครั้งในเวลา 15.30 น. โดยจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อกองทุน IPO ของวันทำการถัดไป และจะเปิดรับคำสั่งถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ IPO วันสุดท้าย (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.)
  • ช่วงระหว่าง IPO ลูกค้าจะไม่สามารถตั้งคำสั่งซื้อกองทุน IPO ล่วงหน้าได้
  • ช่วงระหว่าง IPO ลูกค้าจะไม่สามารถตั้งคำสั่งซื้อกองทุนในรูปแบบ DCA ได้

คําเตือน

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”