แจ้งเตือน

โอกาสในการลงทุนใน 10 บริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ที่สร้างรายได้ต่อปีรวมกันไม่น้อยกว่า 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

What is MEGA10 ?

MEGA10 กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของ 10 บริษัทแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจัยที่ใช้การคัดเลือกหุ้น ได้แก่
1. คุณภาพหุ้น (Quality)  2. ขนาดของมูลค่าหุ้น (Size) 3. สภาพคล่อง (Liquidity)

MEGA10 กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของ 10 บริษัทแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจัยที่ใช้การคัดเลือกหุ้น ได้แก่
1. คุณภาพหุ้น (Quality) 
2. ขนาดของมูลค่าหุ้น (Size)
3. สภาพคล่อง (Liquidity)

เสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่ 8 – 20 ธ.ค. 2565
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ความเสี่ย
ระดับ 6

มีให้เลือก 3 ประเภทกองทุน

MEGA10-A ชนิดสะสมมูลค่า
MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม
MEGA10RMF เพื่อการเลี้ยงชีพ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นผู้นำด้านตราสินค้า (Brand Value) ของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัทแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทำไมต้อง MEGA10 ?

ลงทุนในหุ้นจากบริษัทที่
มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลก

เน้นโฟกัสลงทุนใน 10 บริษัท ในสัดส่วนที่หาไม่ได้จากกองทุนอื่น

มีการปรับสัดส่วนการลงทุนและคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งทุกๆ 6 เดือน

มีกองทุนหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชนิดสะสมมูลค่า SSF หรือ RMF

ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้?

รับโอกาสการลงทุนในหุ้น Top 10 ของโลก ในจังหวะการลงทุนที่น่าสนใจ หลังตลาดรับข่าวร้ายไปมากแล้ว

กังวลความแพง หรือ ความสูงของตลาด? จะมีจังหวะใดดีไปกว่านี้ เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาแล้วกว่า 20%

นักลงทุนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่แสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ >> ดูหนังสือชี้ชวน

โปรโมชั่น

ลูกค้าใหม่ รับ 100 FINT เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ *

รับกองทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีเพื่อซื้อ MEGA10-SSF และ MEGA10RMF **

รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลฟรี เมื่อลงทุน 200,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ:

*ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์และเปิดบัญชี ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 โดยต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ www.finnomena.com/z-admin/campaign-fint-sep22/ เท่านั้น

**ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกองภาษีเป็นครั้งแรก และได้รับการยืนยันเลขที่หน่วยลงทุนจาก FINNOMENA สำหรับบัญชีกองภาษีภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ www.finnomena.com/tax-super-khum/ เท่านั้น

เริ่มต้นลงทุน MEGA10 กับ FINNOMENA

FINNOMENA ร่วมมือกับ “ลงทุนแมน” ให้คุณซื้อกองทุน MEGA10 ได้ด้วยตนเอง

Exclusive ที่ FINNOMENA และ บลจ.ทาลิส เท่านั้น
เริ่มลงทุนเปิดบัญชีออนไลน์กับเราได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน

สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่มีบัญชี FINNOMENA

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA
ผ่าน App Store และ Google Play

เปิดบัญชี

ทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม

เริ่มลงทุนกอง MEGA10

เลือกลงทุนกอง MEGA10 ผ่าน แอปพลิเคชัน FINNOMENA

สำหรับลูกค้า FINNOMENA

ลูกค้าที่มีบัญชี FINNOMENA อยู่แล้ว สามารถลงทุนกองทุน MEGA10 ได้ผ่านแผน DIY ในแอปพลิเคชัน FINNOMENA

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อ MEGA10-SSF ชนิดเพื่อการออม และ/หรือ MEGA10RMF ชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถลงทุนในแผน Tax Saving Fund

หมายเหตุ

  • FINNOMENA เปิดให้ซื้อกองทุน MEGA10 ในช่วง IPO ผ่าน App/Web ได้ถึงก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อของแต่ละวัน (ปิดรับคำสั่งซื้อที่เวลา 14.00 น.) และระบบจะเปิดให้ทำการซื้อกองทุน IPO อีกครั้งในเวลา 15.30 น. โดยจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อกองทุน IPO ของวันทำการถัดไป และจะเปิดรับคำสั่งถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ IPO วันสุดท้าย (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางบลจ.)
  • ช่วงระหว่าง IPO ลูกค้าจะไม่สามารถตั้งคำสั่งซื้อกองทุน IPO ล่วงหน้าได้
  • ช่วงระหว่าง IPO ลูกค้าจะไม่สามารถตั้งคำสั่งซื้อกองทุนในรูปแบบ DCA ได้

คําเตือน

  • ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”