แจ้งเตือน

จับจังหวะเติบโตกับกองทุนเวียดนาม

"Principal VNEQ-A"

ด้วยกลยุทธ์ MEVT Call เลือกสรรโดยทีม FINNOMENA

MEVT Call ช่วยคุณคว้าโอกาสการลงทุนในวันนี้

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงกว่า 42% จากจุดสูงสุดในช่วงเมษายน ส่งผลให้มูลค่า (valuation) ของตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ ความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวที่ลดลง การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยทางด้าน Fund Flow จึงอาจทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามมีความน่าสนใจสำหรับการทำ MEVT Call

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำนักลงทุนเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามตาม MEVT Call

จากปัจจัยเชิงมหภาค (Macro) ที่ผ่อนคลายทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ทยอยมีแนวโน้มฟื้นตัว ปัญหาสภาพคล่องตึงตัวที่คลี่คลาย และการทุจริตที่มีมาตรการรองรับเพิ่มเติม

ปัจจัยด้านกำไร (Earnings) ที่เริ่มเห็นสัญญาณการหยุดลดคาดการณ์ลง และอาจถูกปรับเพิ่มได้ในอนาคต หลังปัจจัยอื่น ๆ ทยอยดีขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจัยด้านมูลค่า (Valuation) ที่อยู่ในระดับที่ถูก ทั้งเมื่อเทียบกับอดีต, ตลาดหุ้นอื่น ๆ และการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งหนุนให้ตลาดหุ้นเวียดนามมี Upside ที่น่าสนใจ

ปัจจัยเชิงเทคนิค (Technical) ที่บ่งชี้ว่านักลงทุนต่างชาติสะสมหุ้นเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมปัจจัยทาง technical analysis ที่ชี้ถึงโอกาสการปรับตัวขึ้น

กิจกรรมดีๆ จาก FINNOMENA ที่คุณไม่ควรพลาด

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
  • *บริการแนะนำการลงทุนจาก FINNOMENA Exclusive สำหรับผู้ที่ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
  • **การรับเงินคืนการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไข FINT Cashback รายละเอียด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT