แจ้งเตือน
MONEY MANAGEMENT
วางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน

Step 2

ปกป้องความมั่งคั่ง (Protection)

 ส่วนต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลย คือ การปกป้องเงินที่เราหามาได้ ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเราได้คือ “ประกัน”

พอพูดถึงประกันทีไร คนส่วนใหญ่ก็หันหน้าหนี และคิดว่าจะซื้อทำไมมันเป็นภาระ จ่ายตั้งหลายปี จะเคลมเบิกผลประโยชน์สินไหมได้หรือเปล่า? แต่ “การมีประกันมากเกินไปมันคือภาระในระยะยาว แต่การไม่มีประกันชีวิตเลยมันคือหายนะ”

กังวลแบบนี้ ซื้อประกันแบบไหนดี?

กังวลความเสียหายต่อสินทรัพย์ที่เรามี

   – ประกันวินาศภัย รถยนต์ และบ้าน

กังวลเรื่องเงินเก็บในอนาคต

   – ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

   – ประกันชีวิตแบบบำนาญ

กังวลค่าใช่จ่าย เมื่อเกิดความไม่แน่นอน

   – ประกันสุขภาพ

  –  ประกันเดินทาง

กังวลเรื่องการจากไป ก่อนวัยอันควร

   – ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

   – ประกันชีวิตควบการลงทุน

ห่วงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บหนักก่อนวัยอันควร

   – ประกันทุพพลภาพ และเงินชดเชยรายได้ และโรคร้ายแรง

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกัน

เลือกอ่านแต่ละขั้นตอนของปิรามิดทางการเงิน