แจ้งเตือน
MONEY MANAGEMENT
วางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน

Step 3

เริ่มเก็บเงินและลงทุน (Saving & Investment)

 

 

ขั้นต่อมาคือการแบ่งเงินออกมาส่วนหนึ่งเพื่อทำให้มันงอกเงย ซึ่งเราสามารถทำได้ผ่านการลงทุน

การลงทุนนั้นสามารถลงได้ในหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น กองทุน ตราสารหนี้ ทองคำ ฯลฯ ซึ่งแต่ละสินทรัพย์ก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราแต่ละคน ว่ามีเป้าหมายการลงทุนยาวนานแค่ไหน และรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหน

เป้าหมายแบบนี้ ลงทุนอย่างไรดี?

เป้าหมายระยะสั้น
(ไม่เกิน 3 ปี)

ตัวอย่างเป้าหมาย :

 • เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
 • เรียนต่อปริญญาโท
ควรลงทุนใน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • กองทุนรวมตลาดเงิน
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น 

เป้าหมายระยะกลาง
(3 – 7 ปี)

ตัวอย่างเป้าหมาย :

 • ดาวน์บ้าน
 • เก็บเงินค่าสินสอดแต่งงาน
ควรลงทุนใน
 • กองทุนรวมผสม
 • พอร์ตการลงทุน ความเสี่ยปานกลาง

เป้าหมายระยะยาว
(มากกว่า 7 ปี)

ตัวอย่างเป้าหมาย :

 • เก็บเงินล้านแรก
 • เก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ
ควรลงทุนใน
 • กองทุนรวมหุ้น
 • พอร์ตการลงทุน ความเสี่ยงสูง

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน

เลือกอ่านแต่ละขั้นตอนของปิรามิดทางการเงิน