แจ้งเตือน

PORT

แผน MONEY PLUS

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำที่ออกโดยภาครัฐบาลไม่ต่ำกว่า 80% ผลตอบแทนใกล้เคียงหรือมากกว่าเงินฝากประจำ* ถอนได้ทุกวัน ไม่ต้องรอรอบดอกเบี้ย

เงินลงทุนแนะนำ : 5,000 บาทขึ้นไป

* เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคารใหญ่ ก่อนหักภาษี ณ วันที่ 2020-05-22

จุดเด่นแผน MONEY PLUS คืออะไร

ประวัติการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนที่เลือกมา ใน 1 ปี ไม่มีการติดลบของ NAV รายสัปดาห์ รวมถึงในสภาวะที่ตลาดการเงินผันผวน (เช่นในวิกฤต COVID-19)

ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นผลตอบแทนจริง ไม่ถูกหักภาษีเพิ่มเติมแล้ว

ถอนได้ทุกวัน* ไม่ต้องรอรอบดอกเบี้ยแบบเงินฝากประจำ

*นักลงทุน จะได้รับเงินคืนในวันทำการรุ่งขึ้น

แผน MONEY PLUS เหมาะสมกับใคร

ต้องการพักเงิน หลบภัยจากวิกฤต เพื่อรอจังหวะขาขึ้นรอบใหม่

ต้องการผลตอบแทนใกล้เคียงหรือมากกว่าเงินฝากประจำ

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำมาก

ผลดำเนินการย้อนหลัง 1 ปีของกองทุนในพอร์ต

K-CASH

ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง

Add Your Heading Text Here

ข้อมูล ณ วันที่

KKP MP

ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง

Add Your Heading Text Here

ข้อมูล ณ วันที่

เทียบกับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน 0.50% *

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนเฉลี่ยสำหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ 4 ธนาคารใหญ่ ก่อนหักภาษี ข้อมูล ณ วันที่ 2020-05-22 

ช่องทางบริการสำหรับนักลงทุนรายใหญ่

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับคำแนะนำการลงทุนโดยตรงจาก Investment Advisor 

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 70 ล้านคน มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกเว็บไซต์กว่า 120,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 8,400 ล้านบาท ในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563)

ทีมงานมืออาชีพ

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ซื้อขายกองทุนกว่า 19 บลจ. ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

พักเงินรอจังหวะไปกับ MONEY PLUS

รับคำแนะนำการลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนใน MONEY PLUS คือลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำประเภทตราสารเงิน/หนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไม่น้อยกว่า 80% ไม่ใช่การรับฝากเงินแต่อย่างใด

ตราสารเงินที่ออกโดยรัฐบาลเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องสูง ความเสี่ยงต่ำ ตัวอย่างเช่น

  1. ตั๋วเงินคลังซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชน ปกติมีอายุไม่เกิน 1 ปี รัฐบาลกำหนดจะชำระคืนตามราคาที่ตราไว้เมื่อตั๋วเงินคลังครบกำหนดไถ่ถอนคืน
  2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงิน ดูแลสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจ

มี แต่ด้วยสินทรัพย์ที่ลงทุนมีความเสี่ยงต่ำมาก โอกาสที่จะขาดทุนในระยะ 1 เดือนขึ้นไป นั้นมีโอกาสน้อยมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่รัฐบาลไม่สามารถชำระหนี้ที่มีเป็นต้น

เนื่องจากเป็นการลงทุนในกองทุน นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทุกวันตามราคา NAV กองทุนที่ขึ้นไป ทำให้นักลงทุนสามารถถอนเงินหรือขายกองทุนกลับมาเป็นเงินสดได้ทุกวัน โดยจะทำการคืนเงินจากการขายกองทุนให้ในวันทำการถัดไป (T+1)

FINNOMENA ได้มีใบอนุญาตการประกอบกิจการหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงอยู่ในโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ที่จัดโดย ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ดูรายละเอียดใบอนุญาต

คุณสามารถเลือกสร้างแผนการลงทุน MONEY PLUS และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำได้ทันที ดูขั้นตอนอย่างละเอียด

การเปิดบัญชีผ่าน FINNOMENA นอกจากจะสามารถลงทุนใน 800 กองทุนจาก 19 บลจ. ได้ทันทีแล้ว นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำสัดส่วนในการลงทุนของพอร์ตที่คุณเลือกไว้ ทั้งนี้ในอนาคตหากมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน คุณจะได้รับ Notification / Email แจ้งเตือนทันที

และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ คุณลงทุนที่บลจ. หรือธนาคารต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร มาที่เราเสียเท่ากัน

ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการจัดพอร์ตแต่อย่างใด

(ยังมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ขาย และการจัดการกองทุน ที่เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อนักลงทุน ลงทุนในกองทุนอยู่แล้ว คุณเส่ียที่บลจ.หรือธนาคารเท่าไร เสียที่เราเท่ากัน)

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน FINNOMENA PORT คุณสามารถสอบถามได้ที่ LINE @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (10.00 – 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน