Mr.Messenger Call โอกาสเก็งกำไรใน ARKW

แนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นเทคโนโลยี SCBNEXT(A) ที่ลงทุนผ่าน ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ที่ระดับ NAV ของ ARKW ไม่เกิน $80.4 เพื่อรับโอกาสเก็งกำไรในจังหวะที่ทะยานขึ้นรอบใหม่

กราฟราคาของ ARKW 

Mr.Messenger Call โอกาสเก็งกำไรใน ARKW

Source: Tradingview as of 15/05/2024 (คลิกเพื่อดูกราฟ)

ช่วงกลางเดือนเมษายน 2024 NAV ของ ARK Next Generation Internet (ARKW) ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดลงสู่บริเวณ Fibonacci 50 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-d MA) แต่ล่าสุดได้เกิด Buy Signal จาก MACD รวมถึง NAV ของ ARKW ปรับตัวขึ้นเหนือ Fibonacci Projection ที่ 61.8% และเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกของ ARKW

Mr.Messenger จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน SCBNEXT(A) ซึ่งมีค่า Correlation เทียบกับ ARKW ที่ 0.95 โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ ARKW ไม่เกินระดับ $80.4 (+3% จากระดับราคาวันที่ 15/05/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ NAV ถึง $94 (Upside 17% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +20.8% จากราคาปิดวันที่ 15/05/2024) ซึ่งเป็นระดับ 100 ของ Fibonacci Projection

3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อ NAV ปิดตลาดต่ำกว่า $66.7 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 38.2 (Downside 17% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Downside -14% จากราคาปิดวันที่ 15/05/2024) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

SCBNEXT(A)

กองทุนรวมหุ้นทั่วโลก ที่เน้นลงทุนหุ้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ผ่านกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต เช่น 5G เทคโนโลยีเสมือนจริง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกอุปกรณ์

SCBNEXT(A) Top Holding

Mr.Messenger Call โอกาสเก็งกำไรใน ARKW

Source: ark-funds.com as of 10/05/2024

ค่า Correlation ช่วงเวลา 2 ปี ของกองทุน SCBNEXT(A) เทียบกับดัชนี ARKW

Mr.Messenger Call โอกาสเก็งกำไรใน ARKW

Source: Bloomberg as of 09/05/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299