Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์

Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์รูปที่ 1 กราฟ: NAV ของ DJP ETN TF Day | Source: Tradingview as of 26/01/2024

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกเริ่มมีสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุด NAV ของ iPath Bloomberg Commodity Index Total return ETN (DJP) ซึ่งเป็น ETN ที่ Track กับ Bloomberg Commodity Index Total Return ปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้าน Fibonacci 23.6% พร้อมเกิดสัญญาณซื้อจาก MACD ขณะที่ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือ 50 สะท้อนถึงแนวโน้ม momentum เชิงบวก นอกจากนี้ ใน Timeframe 1 ชั่วโมง เกิด Bullish divergence ของ RSI

Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์รูปที่ 2: กราฟ NAV ของ DJP  timeframe 1 ชั่วโมง | Source: Tradingview as of 26/01/2024

Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์

รูปที่ 3: ข้อมูล Correlation ของ SCBCOMP* เทียบกับ NAV ของ DJP | Source: Bloomberg as of 26/01/2024

*กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

Mr.Messenger Call จึงแนะนำลงทุนภายใต้คำแนะนำ Tactical Call ในกองทุน SCBCOMP* ซึ่งลงทุนใน PIMCO Commodities Real Return ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และลงทุนในตราสารหนี้โลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสามารถลงทุนได้ โดยกองทุน SCBCOMP* มีค่า Correlation เทียบกับดัชนี DJP ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.958 โดยคำแนะนำมีดังนี้

1. แนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ DJP ไม่เกินระดับ $31 (+1.0% จากระดับราคาวันที่ 26/01/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) ภายใต้คำแนะนำ Tactical Call เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไรจุดที่ 1  เมื่อ NAV ของ DJP ปรับตัวขึ้นถึง $32.4 (Upside 5.9% จากระดับราคาวันที่ 26/01/2024 และ 4.8% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) ซึ่งใกล้เคียงระดับ Fibonacci 78.6% และ gap เดิมที่เคยเปิดไว้วันที่ 6/11/2023

สำหรับระดับ Take Profit หรือขายทำกำไรจุดที่ 2 คือ จุดสูงสุดเดิมในเดือนกันยายน 2023 ที่ประมาณ $33 (Upside 7.7% จากระดับราคาวันที่ 26/01/2024 และ 6.5% จากจุดหยุดเข้าซื้อ)

3. แนะนำ Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ NAV ของ DJP  ปิดตลาดต่ำกว่า$29.46 อย่างมีนัยยะ (Downside -3.8% จากราคาวันที่ 02/01/2024 และ -4.8% จากจุดหยุดเข้าซื้อ) โดยเราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-day MA) โดยเราจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

SCBCOMP*

*กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุน SCBCOMP เป็นกองทุนความเสี่ยงระดับสูงมาก (ระดับ 8) โดยกองทุนหลักคือ PIMCO Commodities Real Return ซึ่งลงทุนในทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และลงทุนในตราสารหนี้โลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสามารถลงทุนได้

SCBCOMP* Top Holdings 

Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์

Mr.Messenger Call เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์

รูปที่ 4: SCBCOMP* Top Holdings  | Source: PIMCO as of 31/12/2023

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

*กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (FINNOMENA FUNDS)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299