Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอน

แนะนำเข้าซื้อกองทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ SCBSEMI(A) ที่ลงทุนผ่าน VanEck Semiconductor ETF (SMH) ที่ระดับ NAV ไม่เกิน $236.5

กราฟราคาของ VanEck Semiconductor ETF

Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอน

Source: Tradingview as of 16/05/2024 (ดูกราฟ)

ราคา NAV ของ VanEck Semiconductor ETF (SMH) ปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน Downtrend Line พร้อมเกิด Bullish Signal จาก MACD (MACD มากกว่า Signal Line และ MACD มากกว่าแกน 0) บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก

Mr.Messenger จึงแนะนำเข้าลงทุนภายใต้คำแนะนำ Mr.Messenger Call ในกองทุน SCBSEMI(A) ซึ่งมีค่า Correlation เทียบกับ SMH ที่ 0.99 โดยมีคำแนะนำดังนี้

 1. แนะนำเข้าลงทุนที่ NAV ของ SMH ไม่เกินระดับ $236.5 (+3% จากระดับราคาวันที่ 16/05/2024) ซึ่งเป็นระดับราคาที่เราแนะนำให้พิจารณาชะลอการเข้าซื้อ (หยุดซื้อ) เนื่องจากทำให้ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

2. แนะนำ Take Profit หรือขายทำกำไร เมื่อ NAV ถึง $265 (Upside 10% จากจุดหยุดเข้าซื้อ, Upside +14% จากราคาปิดวันที่ 16/05/2024) ซึ่งเป็นระดับ 161.8 ของ Fibonacci Extension

3. แนะนำ Limit Loss หรือขายขาดทุนทันที เมื่อ NAV ปิดตลาดต่ำกว่า $214 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ 38.2 ของ Fibonacci (Downside -10% จากจุดหยุดเข้าซื้อ Downside -7.8% จากราคาปิดวันที่ 16/05/2024) เราอาจพิจารณาแนะนำ Trailing Stop โดยจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

SCBSEMI(A)

SCBSEMI(A) ลงทุนในกองทุนหลักคือ VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เน้นลงทุนในหุ้น และ DR ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ กองทุนหลักมีการลงทุนแบบกระจุกตัวมากกว่ากองทุนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อื่น โดยสัดส่วน Top 5 Holdings อยู่ที่ 48.75%

SCBSEMI(A) Top Holding

Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอน

Source: SCBAM as of 31/03/2024

ค่า Correlation ช่วงเวลา 2 ปี ของกองทุน SCBSEMI(A) เทียบกับ SMH ETF

Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอน

Source: Bloomberg as of 15/05/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT